Nederlands | English
 

Gerrit Knaap

 • Prof. dr. Gerrit Knaap
 • Senior-onderzoeker
 • Afdeling Geschiedenis
 • Specialisatie: overzeese en koloniale geschiedenis
 • gerrit.knaap@huygens.knaw.nl
 • 020-2246905

Biografie

Prof. dr. Gerrit Knaap is senior-onderzoeker bij het Huygens ING en bekleedt de leerstoel overzeese en koloniale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Voorheen vervulde hij diverse functies op het gebied van onderzoek en onderwijs, onder meer bij de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit, de Universiteit Leiden en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde. Hij was medeoprichter/secretaris van de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië en tevens initiator van het VOC-Kenniscentrum (www.voc-kenniscentrum.nl). Vanwege het Huygens ING is Gerrit Knaap bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. De leeropdracht is ‘Overzeese en koloniale geschiedenis’. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar de geschiedenis van Nederland in Azië en het Zuid-Atlantisch gebied, in het bijzonder in de koloniale tijd. Op dit grote terrein legt hij de nadruk op de interactie tussen Westerse en niet-Westerse personen en instellingen.

Onderzoeks- en andere projecten:

Nevenfuncties

 • Bijzonder Hoogleraar Overzeese en Koloniale Geschiedenis bij Universiteit Utrecht

Belangrijkste publicaties

 • Oorlogen Overzee; Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa, 1595-1814, Amsterdam 2015. Militaire Geschiedenis van Nederland, deel 5. [in samenwerking met Henk den Heijer en Michiel de Jong, onder redactie van Thijs Brocades Zaalberg en Petra Groen]
 • Monsoon Traders; Ships, skippers and commodities in eighteenth-century Makassar (Leiden 2004). Verhandelingen KITLV 224. [met Heather Sutherland]
 • The Dutch East India Book. Zwolle 2017. W Books. [edited volume; in samenwerking met Ron Guleij, Paul Brood, Thomas Dresscher en Arjan Poelwijk; vertaling Floris van den Broecke en Thomas Dresscher]
 • Het Grote VOC Boek. Zwolle 2017. W Books. [edited volume; in samenwerking met Ron Guleij, Paul Brood, Thomas Dresscher en Arjan Poelwijk]
 • De ‘core business’ van de VOC; Markt, macht en mentaliteit vanuit overzees perspectief, Utrecht 2014. Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Overzeese en koloniale geschiedenis, Universiteit Utrecht
 • The Dutch East India Book. Zwolle 2017. W Books. [edited volume; in samenwerking met Ron Guleij, Paul Brood, Thomas Dresscher en Arjan Poelwijk; vertaling Floris van den Broecke en Thomas Dresscher]
 • Het Grote VOC Boek. Zwolle 2017. W Books. [edited volume; in samenwerking met Ron Guleij, Paul Brood, Thomas Dresscher en Arjan Poelwijk]
 • ‘Semarang, a Colonial Provincial Capital and Port City in Java, c. 1775’, in: Ulbe Bosma and Anthony Webster (eds), Commodities, Ports and Asian Maritime Trade since 1750 (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2015), 79-94.
 • Islamic Resistance in the Dutch Colonial Empire’, in David Motadel (ed.), Islam and the European Empires (Oxford: Oxford University Press, 2014), 213-227. [The Past & Present Book Series]

Digitale applicaties en publicaties

 • ‘Complaints lodged by the Inhabitants of Hunut on the Island of Ambon, 14 July 1695’, Harta Karun; Hidden treasures on Indonesian and Asian-European History from the VOC Archives in Jakarta, document 8, www.sejarah-nusantara.anri.go.id.
 • Boekhouder-Generaal Batavia. Het goederenvervoer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in de achttiende eeuwwww.bgb.huygens.knaw.nl [2013, samen met Judith Schooneveld-Oosterling en anderen]
 • The Dutch in the Caribbean World, C. 1670-C.1870www.dutch-caribbean.huygens.knaw.nl[2013, samen met Marijcke Schillings, Han Jordaan en Henk-Jan van Dapperen]

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure