Nederlands | English
 

Els Kloek

 • Dr. Els Kloek
 • Gastonderzoeker
 • Specialisatie: vrouwengeschiedenis; biografische naslagwerken
 • els.kloek@huygens.knaw.nl
 • 070-3315800

Biografie

Els Kloek studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij in 1990 ook promoveerde. Zij werkte onder meer als docent aan de universiteiten van Utrecht, Nijmegen en Rotterdam. Ook was zij initiatiefnemer en hoofdredacteur van Verloren Verleden, een populair-wetenschappelijke reeks over de geschiedenis van Nederland, verschenen tussen 1998 en 2004. Van 2003 tot 2014 werkte zij bij het Huygens ING als hoofdredacteur van het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN) en – van 2008-2014 –  als projectleider van het Biografisch Portaal. In 2013 publiceerde ze het veelgeprezen naslagwerk 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, met letterlijk 1001 levensbeschrijvingen van vrouwen van de vroegste tijden tot heden. Momenteel werkt ze aan een vervolg hierop: DVN-20ste eeuw. Met haar boek Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw (2009) was zij genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs van 2010. In 2013 werd haar boek 1001 vrouwen eveneens genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs. Els werkt sinds 2014 als zelfstandig historica, maar blijft als gastonderzoeker aan het Huygens ING verbonden.

Onderzoeks- en andere projecten

Belangrijkste publicaties

 • Kenau & Magdalena. Vrouwen in de Tachtigjarige oorlog, Vantilt Uitgeverij (Nijmegen, 2014)
 • 1001 vrouwen uit de 20ste eeuw (2013)
 • Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw (Amsterdam 2009; 2de druk 2010; 3de druk 2011).
 • Women of the Golden Age. An international debate on women in 17th century Holland, England and Italy (Hilversum 1994) [Red., met Nicole Teeuwen en Marijke Huisman].
 • Wie hij zij, man of wijf. Vrouwengeschiedenis en de vroegmoderne tijd: drie Leidse studies dissertatie UvA (Hilversum 1990).

Overige informatie

Overige publicaties:

Boeken:

 • Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw (Amsterdam 2009; 2de druk 2010; 3de druk 2011).
 • Kenau. De heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem (1526-1588) (Hilversum 2001).
 • Vrouwen en kunst in de Republiek. Een overzicht (Hilversum 1998) [Red., met Catherine Peters Sengers en Esther Tobé].
 • Women of the Golden Age. An international debate on women in 17th century Holland, England and Italy (Hilversum 1994) [Red., met Nicole Teeuwen en Marijke Huisman].
 • Wie hij zij, man of wijf. Vrouwengeschiedenis en de vroegmoderne tijd: drie Leidse studies dissertatie UvA (Hilversum 1990).
 • Writing women into history (Amsterdam 1990) [Red., met Fia Dieteren].
 • Naar Eva’s beeld. De geschiedenis van de vrouw in de Europese cultuur (Abcoude 1987; tweede druk: 1992) [met Fia Dieteren en Antoinette Visser].
 • Balthasar G. Het relaas van een katholieke jongen die Willem van Oranje vermoordde en bijna heilig werd verklaard (Amsterdam 1984) [met Peter-Paul de Baar en Tom van der Meer].
 • Gezinshistorici over vrouwen. Een overzicht van het werk van gezinshistorici en de betekenis daarvan voor de vrouwengeschiedenis (Amsterdam 1981) [3 herdrukken].

Andere publicaties:

2010

 • Vrouwen rondom Huygens. Themanummer van De Zeventiende Eeuw 25 (2009) 2 [verschenen in 2010 ; Red., met Frans Blom en Ad Leerintveld].

2009

 • ‘Women of a seafaring nation: a chapter in the history of the Dutch Republic, ca. 1580–1700′ in: Deborah L. Krohn en Peter L. Miller red., Dutch New York between east and west. The world of Margrieta Van Varick. Catalogue exhibition Bard Graduate Center for Studies of Decorative Arts, Design and Culture, New York (New York 2009) 25-39.
 • ‘Das “biographische Portal der Niederlande’ in: Martina Schattkowsky en Frank Metasch red., Biografische Lexika im Internet. Internationale Tagung der ‘Sächsische Biographie’ in Dresden (Dresden 2009) 91-95.
 • ‘Magdalena Moons en Leidens ontzet. Een Haagse juffer in oorlogstijd’, Leids Jaarboekje 101 (2009) 6-23.
 • ‘Magdalena Moons, 1574′ in: Frank Dam samenst., Onbekende vaderlanders. Over minder bekende helden & schurken uit de Nederlandse geschiedenis (z.p. 2009) 29-31.

2008

 • ‘De burgemeester van Delft, het meisje en de bedelaars. Een nieuwe poging tot identificatie van het schilderij van Jan Steen’, Bulletin van het Rijksmuseum 56 (2008) 295-311 en 355-358. 2
 • ‘Philips en de gelukkige huisvrouw van 1964 in: De korte twintigste eeuw. Opstellen voor Maarten van Rossem (Amsterdam 2008) 202-212.
 • Projectplan Biografisch Portaal van Nederland (Den haag 2008) [ING-publicatie; samen met Anne-Marie Mreijen].
 • ‘Isabella van Eeghen’, in Jos Gabriëls (red.), Biografisch Woordenboek van Nederland (Den Haag 2008) .

2007

 • ‘Heldin van het Leidse beleg’, in de reeks Onbekend Vaderland, NRC 22-10-2007.
 • ‘De verrassingen van Magdalena Moons’ in: Nationaal Archief Magazine (2007) 3, 12-13.
 • ‘Het huwelijk van Magdalena Moons (1541-1613) met Francisco Valdez (gest. 1581?)’ in: Eef Dijkhof en Michel van Gent (red.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Den Haag 2007) 229-243.
 • ‘Ein Kanon der niederländischen Geschichte – Replik auf den Beitrag von Peter van Dam’, Jahrbuch Zentrum für Niederlande-Studien 18 (2007) 203-206.

2005

 • ‘Een stoet van vrouwen. Het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN), van de vroegste tijden tot circa 1850′, Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 25 (2005) 181-192 [met Anna de Haas].
 • ‘De weduwen van Egmont en Horne: Sabina van Beieren en Walburgis van Nieuwenaer’, Spiegel Historiael 40 (2005) 299-305.
 • ‘We moeten blijven morrelen aan ingesleten mannelijke sjablonen. Interview met drie biografes over vrouwen en geschiedenis’, Spiegel Historiael 40 (2005) 340-344.
 • ’5 juli 1922. Vrouwen naar de stembus’ in: Paul Brood e.a. (red.), De 25 dagen van Nederland (Zwolle 2005) 541-568.

2004

 • ‘De geschiedenis van een stereotype. De bazigheid, ondernemingszin en zindelijkheid van vrouwen in Holland (1500-1800)’, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 58 (2004) 5-25.
 • Verzameld Verleden. Veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis (Hilversum 2004) [redactie]
 • ‘De martelaren van Gorcum (1572)’ in: Els Kloek (red.), Verzameld verleden, 46-49.
 • ‘De Unie van Utrecht (1579)’ in: Els Kloek (red.), Verzameld verleden, 55-58.
 • ‘De synode van Dordrecht (1618-1619) in: Els Kloek (red.), Verzameld verleden, 72-75.
 • ‘De stedendwinger Frederik Hendrik (1584-1647)’ in: Els Kloek (red.), Verzameld verleden, 80-83.
 • Duizend & één vrouwen. Rapport van het pilotproject Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, september 2003-december 2004 (Utrecht 2004).
 • Heldinnen van de natie. Een geannoteerde uitgave van F.A. Hoefer, Nederlandsche vrouwen in dienst van Mars (Rotterdam 1888). Verslag van een onderzoekscollege (Utrecht 2004 [in eigen beheer, met Monika Saelemaekers].
 • ‘Prestatie en reputatie. Het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland’, Biografie Bulletin 14 (2004) najaar, 10-13.

2003

 • ‘The Dutch case: a critical survey of the history of childhood in the early modern age, especially in the Netherlands, 1500-1800′ in: W. Koops & M. Zuckerman (red.), Beyond the century of the Child (Pennsylvania 2003) 43-61.
 • ‘Vrouwen in de publieke ruimte’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 29 (2003) [themanummer 'De ijkpunten geijkt'] 42-53.
 • ‘Vrouwen van de vroegmoderne tijd: interessante winkeldochters van het verleden’, Aanzet 19 (2003) 37-40. 3
 • ‘De gezeefde werkelijkheid van Lysbeth Philips de Bisschop (1566-1652). Sporen van een remonstrantse koopmansvrouw uit Amsterdam’, De Zeventiende Eeuw 19 (2003) 90-115.
 • ‘De muze is een vrouw’, inleiding op Muzen aan het werk, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 22 (2003) 11-30.

2002

 • ‘Zeven historische raadsels: gaten in het nationale geheugen’, AD Magazine, 2-3-2002.
 • ‘Jantje zag eens pruimen hangen. Het beeld van het onuitstaanbare kind in de Nederlandse opvoedkundige literatuur van de zeventiende en achttiende eeuw’ in: Carolien Bouw, Christien Brinkgreve en Bernard Kruithof red., Het onuitstaanbare kind (Amsterdam 2002) 15-37.
 • Het Vossius. De geschiedenis van een Amsterdams gymnasium, 1926-2001 (Amsterdam 2002). [red., met Menno Polak en Ariadne Schmidt].
 • ‘Heldenmoed, huwelijkstrouw en vrouweneer. Bakhuizen van den Brink en de ‘nijvere huisbestierster’ Brecht Proosten († ca. 1592)’, BMGN 117 (2002) 307-330.

2001

 • ‘Hardop bakkeleien over het liefdesleven van Maurits: voorproefje van de nieuwe opstelling’, Historisch Nieuwsblad (2000) 10, 18-19.
 • ‘De eeuwige student’ in: Historici verantwoord. Almanak ter ere van het 15e lustrum van de Utrechtse Historische Studenten Kring, 1926-2001 (Utrecht 2001) 56-59.

2000

 • ‘De wondere wereld van Peter Stuyvesant: een verslag van een bijzonder onderwijsexperiment’ in: Hans Mulder, Els Kloek en Jaap Jacobs (red.), Nederland aan de Hudson. Utrechters in New York in de 17e eeuw. Catalogue Universiteits Museum Utrecht (2000) 9-21.

1998

 • ‘Lexicon van Noord-Nederlandse kunstenaressen, ca. 1550-1800′, Historica 21 (1998) 33-35.
 • ‘”Een nieuw studieveld”. Vrouwengeschiedenis, interdisciplinariteit en de Nederlandse zeventiende eeuw’, De Zeventiende Eeuw 14 (1998) 218-230.

1997

 • ‘Guilds, guild regulations and the open market’, Delia Gaze (red.), Dictionary of women artists (London 1997).
 • -Verloren Verleden. Gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis (Hilversum 1997) [kwartetspel, ism Atlas van Stolk].

1996

 • ‘Het beeld van de Hollandse huisvrouw in de nationale geschiedschrijving van de negentiende eeuw’, Theoretische Geschiedenis 23 (1996) 439-459.
 • ‘Rituelen en ceremoniën rondom geboorte, huwelijk en dood in adellijke kring’ in: W.M.H. Hupperetz e.a. (red.) Middeleeuwse kastelen in Limburg. Verschijningsvormen van het kasteel, zijn adellijke bewoners en hun personeel, Catalogus Limburgs Museum Venlo (Venlo 1996) 161-174 (met Wim Hupperetz).
 • -Middeleeuwse kastelen in Limburg. Verschijningsvormen van het kasteel, zijn adellijke bewoners en hun personeel, Catalogue Limburgs Museum Venlo (Venlo 1996) [redactie, met W.M.H. Hupperetz, J.H.M.M. van Hall en L.H.M. Wessels].

1995

 • ‘De vrouw’ in: H.M. Beliën, A.Th. van Deursen en G.J. van Setten (red.), Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret (Amsterdam 1995) 241-281.
 • -Vrouwengeschiedenis in het vaktijdschrift. Een bibliografie van artikelen 3 (Amsterdam 1995) [met Marijke Huisman en Petra Dreiskämper].
 • ‘Suzanna Ignatia von Wolzogen Kühr (1883-1953). Vrouwenhistorica avant la lettre‘, De Achttiende eeuw 27 (1995) 177-192 [met Dini Helmers] 4
 • ‘Vrouwengeschiedenis in het vaktijdschrift. Een bibliografisch overzicht over het jaar 1994′, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 15 (1995) 173-188.

1994

 • ‘De Renaissance en vrouwen’ in: A.-J. Gelderblom en H. Hendrix (red.), De vrouw in de Renaissance. Utrecht Renaissance Studies (Amsterdam 1994) 1-11.
 • ‘Vrouwen ten tijde van de Nederlandse Opstand, 1555-1588′, Kleio 35 (1994) 4-8.

1993

 • ‘De nationale identiteit van de Nederlander als discussiepunt’, Utrechtse Historische Cahiers 14 (1993) 23-34.
 • -Nationale identiteit en historisch besef in Nederland. Special issue of Utrechtse Historische Cahiers 14 (1993) [redactie, met Leen Dorsman].
 • ‘De zaak Judith Leyster: uitzonderlijk of representatief?’ in: J. Welu en P. Biesboer (red.), Judith Leyster. Schilderes in een mannenwereld. Catalogus Frans Halsmuseum (Zwolle 1993) 55-68.
 • ‘The case of Judith Leyster: exception or paradigm?’ in: J. Welu and P. Biesboer (red.), Judith Leyster. A Dutch master and her world. Catalogue Worcester Art Museum (New Haven and London 1993) 55-68.
 • ‘Een attribuut voor bedelaars, muzikanten, zigeuners en hippies’ in: I.C. van Hout (red.), Lieve lasten. Hoe kinderen worden gedragen. Catalogus Tropenmuseum (Amsterdam 1993) 61-70.
 • ‘Seksualiteit, huwelijk en gezinsleven tijdens de lange zestiende eeuw, 1450-1650′, en ‘Huwelijk en gezinsleven tijdens het Ancien Régime, 1650-1800′ in: T. de Zwaan (red.), Familie, huwelijk en gezin in West-Europa. Van Middeleeuwen tot moderne tijd (Amsterdam/Heerlen 1993) 107-164.

1992

 • -Vrouwengeschiedenis in het vaktijdschrift. Een bibliografie van artikelen 2 (Amsterdam 1992). [met Els Stoffers]
 • 1991
 • ‘De arbeidsdeling naar sekse in de oude draperie’ in: J.K.S. Moes en B.M.A. de Vries (red.), Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid (Utrecht 1991) 67-76.
 • ‘Het fenomeen ‘huurzogen’ in de Nederlandse geschiedenis. Enkele inleidende opmerkingen’, Volkcultuur 8 (1991) 3, 5-19.
 • -Moederschap en de min. Themanummer van Volkscultuur. Tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 8 (1991) 3 [met Giesela van Oostveen en Nicole Teeuwen].
 • -Vijftien jaar vrouwengeschiedenis in het vaktijdschrift. Een bibliografie van artikelen, 1975-1989 (Amsterdam 1991) [met Jacqueline Spijkerman en Els Stoffers].
 • ‘Emancipatorische geschiedschrijving: een gepasseerd station’, DinaMiek 8 (1991)2, 54-57.

1990

 • ‘Criminality and gender in Leiden’s confessieboeken, 1678-1794′, Criminal Justice History (1990) 1-29.

1989

 • ‘Margaretha Geertuida Zelle (Mata Hari)’ in: J. Charité (red.), Biografisch Woordenboek van Nederland 3 (1989) 675-676.
 • ‘Wilhelmina Carolina Benjamina Smit’ in: J. Charité (red.), Biografisch Woordenboek van Nederland 3 (1989) 548-550.
 • ‘Clara Gertrud Wichmann’ in: J. Charité (red.), Biografisch Woordenboek van Nederland 3 (1989) 656-658.
 • ‘Vrouwengeschiedenis in het vaktijdschrift. Een inventarisatie’, Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 10 (1989) 1-29.

1987

 • ‘Vrouwenarbeid aan banden gelegd? De arbeidsdeling naar sekse volgens de keurboeken van de oude draperie van Leiden, ca. 1360-1580′, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 13 (1987) 373-402.
 • ‘Criminaliteit en sekse in de confessieboeken van Leiden, 1678-1794′, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 8 (1987) 134-172.

1986

 • ‘Omvang en structuur van het huishouden’ in: Het westers gezin in historisch perspectief 4 (Open Universiteit Heerlen 1986) 31-49.

1983

 • ‘De Reformatie als thema van vrouwengeschiedenis. Een histories debat over goed en kwaad’, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 4 (1983) 106-149.
 • Bijdragen over de veranderende positie van de vrouw aan Het Oosthoek Decennium-boek De jaren ’40 (Utrecht 1983).

1981

 • Vertaling van Natalie Zemon Davis, ‘Women’s history in transition: the European case’, onder de titel: ‘Vrouwengeschiedenis in verandering: het Europese voorbeeld’, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2 (1981) 236-263 [met Jenneke Quast].

1982

 • ‘De vrouwenbibliotheek van de man van Aletta Jacobs. Een bibliografie van Nederlandstalige titels’, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 3 (1982) 256- 294 [met Yvonne Scherf].
 • ‘Gezinshistorici en de idylle van het gezinsleven’ in: Spectrum Jaarboek 1982, 241-245

1978

 • Inleiding op Tipje van de sluier. Vrouwengeschiedenis in Nederland (Amsterdam 1978) [met Mirjam Elias].
 • Boekbesprekingen (een selectie)
 • ‘Eerste feministe van de tweede golf’, boekbespreking van Marja Vuijsje, Joke Smit. Biografie van een feministe (Amsterdam 2008), Geschiedenis Magazine 44 (2009) 2, 52-53.
 • J. Venema, Beverwijck. A Dutch village on the American frontier, 1652-1664 (Hilversum 2003), De Zeventiende Eeuw 20 (2004) 351-353.
 • Rudolf Dekker ed., Egodocuments and history. Autobiographical writing in its social context since the Middle Ages (Hilversum 2002), TvG 117 (2004) 432-3.
 • Yvonne Bleyerveld, Hoe bedriechlijck dat die vrouwen zijn. Vrouwenlisten in de beeldende kunst in de Nederlanden circa 1350-1650 (s.l. 2000), BMGN 117 (2002).
 • Bibi Panhuysen, Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden (1500-1800), NEHA-bulletin 15 (2001) 46-48.
 • Hermine Manschot-Tijdink, Een allerneeteligst caracter: het leven van Judith van Dorth (1747-1799) ( Aalten 1999), Historica 23 (2000) 21-22.
 • A. Agnes Sneller, Met man en macht. Analyse en interpretatie van teksten van en over vrouwen in de vroegmoderne tijd (Kampen 1996), BMGN 113 (1998) 535-537.
 • A. Schuurman and P. Spierenburg (Eds.), Private domain and life-styles in the Netherlands and Europe, 1550 to the present (Hilversum 1996), De Zeventiende Eeuw 14 (1998) 288.
 • Lotte C. van de Pol, Het Amsterdams hoerdom in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 1996) De Zeventiende Eeuw 13 (1997) 492-493.
 • Beatrice Gottlieb, The family in the Western world from the black death to the industrial age (Oxford 1993), Tijdschrift voor Geschiedenis 109 (1996) 95-96. 6
 • Wayne E. Franits, Paragons of virtue. Women and domesticity in seventeenth-century Dutch art, De Zeventiende Eeuw 10 (1994) 359-361.
 • Jeanette Dorsman en Monique Stavenuiter, Nooit gehuwd, maar niet alleen. Vrijgezelle vrouwen uit de arbeidende klasse in de tweede helft van de negentiende eeuw (Hilversum 1993), Comenius 14 (1994) 317-319.
 • George Duby en Michelle Perrot (Eds.), Geschiedenis van de vrouw 3: Arlette Farge en Natalie Zemon Davis, Van Renaissance tot de moderne tijd (Amsterdam 1992), Tijdschrift voor Vrouwenstudies 15 (1994) 417-420.
 • Reizen. Special Issue of Opossum 4 (1994), Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 21 (1995) 377-379.
 • Brian Heeney, The women’s movement in the Church of England: 1850-1930 (Oxford 1988), Tijdschrift voor Geschiedenis 105 (1992) 120-121.
 • Annemiek van der Veen, Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940 (Zutphen 1989), Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 17 (1991) 235-236.
 • A. Demyttenaere e.a. (Eds.), Vrouw, familie en macht. Bronnen over vrouwen in de Middeleeuwen (Amsterdam 1990), Intermediair 1990.
 • Harrie Peeters e.a. (Eds.), Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland, Intermediair 22-6-1989.
 • H.M. Beliën en P.C. van der Eerden, Satans trawanten: heksen en heksenvervolging (Haarlem 1985), Kleio 28 (1987) 2, 29-30.
 • Marjolein Morée en Marjan Schwegman, Vrouwenarbeid in Nederland, 1870-1940 (Rijswijk 1981), Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 9 (1983) 163-165.
 • Donald Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw. Processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de-eeuwse gezinsleven (Assen 1982), Comenius 3 (1983) 289-293.
 • Selma Leydesdorff, Verborgen arbeid vergeten arbeid. Een verkenning in de geschiedenis van de vrouwenarbeid rond negentien honderd (Assen/Amsterdam 1977), De Internationale 5 (1978) 1, 41- 44.