Nederlands | English

Studie-uitgave, verzorgd door Annemarie Kets, Mariëlle Lenders en Olf Praamstra. Monumenta Literaria Neerlandica XIII,1-2. De uitgave bestaat uit twee delen. Het eerste deel  bevat de teksten, uitgegeven naar de eerste druk, plus de oorspronkelijke illustraties van O. Veralby (Alexander Ver Huell) en facsimile’s van de omslagen waarin de afleveringen destijds verschenen. In deel 2 worden de Studentenschetsen toegelicht voor lezers met belangstelling voor ons literaire erfgoed en wetenschappelijk geïnteresseerden.

Download deel 1

Download deel 2