Nederlands | English

Het laat-antieke handboek De nuptiis Philologiae et Mercurii van Martianus Capella werd door de Karolingische geleerden veel gelezen. Het boek presenteert de zeven vrije kunsten in een mythologische raamvertelling over het huwelijk van Mercurius (welsprekendheid) en Philologia (geleerdheid). Een groot corpus glossen uit ca. 830 getuigt van de populariteit van de tekst in de negende eeuw. Niet-christelijke onderwerpen, zoals klassieke mythologie, de bewegingen der hemelsferen, getallenspeculatie en de antieke geleerde traditie over ieder van de zeven Vrije Kunsten, komen aan bod in tekst en commentaartraditie.
Deze oudste commentaartraditie is in samenwerking met een internationale groep specialisten volledig ontsloten op basis van handschrift Leiden, Universiteitsbibliotheek, Vossianus Latinus Folio 48.