Nederlands | English
 

Johan Joor

foto Johan Joor

 • dr. Johan Joor
 • Postdoctoraal onderzoeker
 • Afdeling Geschiedenis
 • Project: Managing the Crisis
 • johan.joor@huygens.knaw.nl
 • 020-2246811

Biografie

Johan Joor studeerde Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2000 op De Adelaar en het Lam: onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de Inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813), een studie naar protest in Nederland in de Napoleontische tijd. Na zijn promotie werkte hij als onafhankelijk historisch onderzoeker voor tal van nationale en internationale bedrijven en instellingen. Tijdens zijn werk als zelfstandig werkend historicus bleef hij actief als onderzoeker van de geschiedenis van Nederland in de Napoleontische tijd. Hij is een internationaal bekend specialist op dit terrein en heeft lezingen gegeven over dit onderwerp op tal van historisch wetenschappelijke symposia en fora. Samen met prof. dr. Katherine Aaslestad van West-Virginia University heeft hij een congres georganiseerd over het Continentaal-Stelsel, waarvan de resultaten in 2015 zijn gepubliceerd in de bundel Revisiting Napoleon’s Continental System: Local, Regional and European Experiences. Hij is sinds juni 2007 als honorary fellow verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam en is sinds 1 juni 2016 in dienst bij het Huygens ING om samen met prof. dr. Marjolein ’t Hart te werken aan het NWO/FWO onderzoeksproject: Veerkracht in Crisistijd: De Rol van Lokale Netwerken en Instituties in de Lage Landen tijdens de Napoleontische Periode.

Specialisaties en interessegebieden

 • Napoleontische tijd; politiek-institutionele en sociaaleconomische geschiedenis van het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw; sociale bewegingen en protest.
 • Sociale en economische geschiedenis van de achttiende eeuw; huwelijk en gezin; religiegeschiedenis; landbouwgeschiedenis.
 • Internationaal recht; internationale vredesbeweging; internationaal juridische instellingen, met name in Nederland eind negentiende en twintigste eeuw.

Andere projecten

 • ‘The Civilian Experience of War and Occupation in Europe, 1792-1815’ (project prof. dr. Philip Dwyer)
 • ‘Effects of the Revolution and the Revolutionary and Napoleonic Wars on Long Term Economic Development’ (project prof. dr. Patrick O’Brien/prof. dr. Marjolein ’t Hart)
 • Bestuurders in de Napoleontische tijd
 • Collecties van en onderzoek naar Nederlandse schoolboeken
 • Zie voor verschillende projecten ook: www.Joor.nl

Nevenwerkzaamheden

 • Joor Historical Research

Belangrijkste publicaties

Boeken en bundels

 • Katherine B. Aaslestad and Johan Joor, Revisiting Napoleon’s Continental System: Local, Regional and European Experiences, in War, Culture and Society, eds Rafe Blaufarb, Alan Forrest and Karen Hagemann), (Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2015)(released in 2014).
 • Johan Joor, Heikelina Verrijn Stuart,  Bouwen aan Vrede: Honderd jaar werken aan vrede door recht. Het Vredespaleis 1913-2013 (Den Haag: Carnegie-Stichting, Amsterdam: Eleven International Publishing, 2013). N.B. bij dezelfde uitgeverij tegelijk verschenen in een Engelse en Franse vertaling, respectievelijk: The Building of Peace: A Hundred Years of  Work on Peace through Law. The Peace Palace 1913-2013 en La construction de la paix: une action séculaire aux service de la paix par le droit. Le Palais de la Paix 1913-2013.
 • Johan Joor, ‘Niet de instructie doch het inzicht bouwt een goed archief’: Geschiedenis van de vereniging voor documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie (SOD) 1931-2011 (Den Haag: Sdu Uitgevers, 2011).
 • Johan Joor, Kring van Amsterdamse Economen: vijf interviews (Amsterdam: KAE, 2011).
 • Johan Joor en Frits Hoek, Rekenschap: Het vermogensbeheer van de Joodse Oorlogswezen (Diemen: AMB, 2009).
 • Peter Jan Margry, Johan Joor, St. Caecilia Collegie: Muziek en Mirakel in Amsterdam (Aerdenhout: St Caecilia Collegie/Gezelschap van de Stille Omgang, 2006).
 • André Beening en  Johan Joor, Van Leyster tot Leeuwenburg: Schets van de geschiedenis van de Hogeschool van Amsterdam tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs in Nederland en in lokaal historisch perspectief (Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, 2001).
 • Johan Joor, De Adelaar en het Lam: Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de Inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813) (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2000).

Bijdragen in bundels en boeken

 • Johan Joor, ’The Napoleonic Period in Holland from a Dutch Historical Perspective’ in Napoleon’s Empire: European Politics in Global Perspective, ed. Ute Planert in War, Culture and Society, eds Rafe Blaufarb, Alan Forrest and Karen Hagemann (Palgrave Macmillan: Basingstoke, New York, 2015), 53-66
 • Johan Joor, ‘Significance and Consequences of the Continental System for Napoleonic Holland, Especially for Amsterdam’, in Aaslestad en Joor (2015), 259-276
 • Johan Joor , ‘”De weg van het recht boven die van het geweld”: De geschiedenis van het Vredespaleis en de daarin werkende instellingen, met name het Permanente Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof, de Haagse Academie voor Internationaal Recht, de Carnegie-Stichting en de Bibliotheek’, in Joor en Verrijn Stuart (2013), 15-285
 • Johan Joor , ‘‘De behoefte aan een briefwisseling “fidèle et sûre’: een blik in de briefwisseling tussen Charles François Lebrun en Jean-Jacques Régis Cambacérès, 1810-1813’, in Gijs Boink et al. (eds), Een kapitaal aan kennis: Liber Amicorum Sierk Plantinga (z.pl., 2013) 265-269
 • Johan Joor, ‘Op de drempel van de nieuwe tijd: De Zaanstreek in de Bataafs-Franse tijd en in de jaren van rstauratie 1795-1815’, in Geschiedenis van de Zaanstreek, eds Eelco Beukers en Corrie van Sijl (z.pl.: WBooks, 2012), 345-374.
 • Johan Joor, ‘Resistance against Napoleon in the Kingdom of Holland’, in The Napoleonic Empire and the New European Political Culture eds Michael Broers, Peter Hicks, Agustin Guimerá, in War, Culture and Society Vol I0, eds Rafe Blaufarb, Alan Forrest and Karen Hagemann (Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2012), 112-122.
 • Johan Joor, ‘Le système continental et sa signification pour le Royaume de Hollande’, in Louis Bonaparte: Roi de Hollande, ed. Annie Jourdan,  (Paris: Nouveau Monde Editions, 2010), 131-144.
 • Johan Joor, ‘History and Myth of Dutch Popular Protest in the Napoleonic Period (1806-1813)’, in Myth in History: History in Myth, eds Laura Cruz and Willem Frijhoff, in Brill’s Studies in Intellectual History Vol. 182, ed.  A.J. Vanderjagt (Leiden, Boston: Brill, 2009), 175-200.
 • Johan Joor, ”A very Rebellious Disposition”: Dutch Experience and Popular Protest under the Napoleonic Regime (1806-1813)’, in Soldiers, Citizens and Civilians: Experiences and Perceptions of the Revolutionary and Napoleonic Wars, 1790-1820, eds Alan Forest, Karen Hagemann and Jane Rendall, in War, Culture and Society Vol I, eds Rafe Blaufarb, Alan Forrest and Karen Hagemann), (Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2009), 181-204.
 • Johan Joor, ‘De Broederschap van Sint Jan in historisch perspectief’ in Getuigenis op straat: De Larense Sint Janstraditie, eds Leo Janssen en Karel Loeff (Z.pl.: Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2005), 59-99.
 • Johan Joor, ‘Boeren onder druk: 1650-1800’, in Agrarische Geschiedenis van Nederland, ed. L. Noordegraaf (’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1986), 59-84.

Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften

 • Johan Joor, ‘Contestation et image anti-napoléonienne en Hollande au cours de la période napoléonienne (1806-1813)’, in Annales historiques de la Révolution française 369 (Août/Septembre 2012): 25-60 (N.B. in 2012 ook in het Russisch verschenen, congresbundel).
 • Johan Joor, ‘De huid die niet mocht zweten: Het Continentaal Stelsel en de betekenis daarvan voor het Koninkrijk Holland’, in De Negentiende Eeuw 30 (2006): 242-254.
 • Johan Joor, ‘Les Pays-Bas contre l’impérialisme napoléonien: Les soulèvements anti-français entre 1806 et 1813’, in Annales historiques de la Révolution française 326 (Octobre/Décembre 2001): 161-171
 • Johan Joor, ‘Echtscheiding en scheiding van tafel en bed in Alkmaar in de periode 1700-1810’, in  Tijdschrift voor sociale geschiedenis 11 (1985): 197-230.