Nederlands | English
 

Johan Joor

foto Johan Joor

 • dr. Johan Joor
 • Postdoctoral researcher
 • Department of History
 • Project: Managing the Crisis
 • johan.joor@huygens.knaw.nl
 • +31 (0)20-2246811

Biography

Johan Joor studied Economic and Social History at the University of Amsterdam. He received his doctorate with De Adelaar en het Lam (‘The Eagle and the Lamb’) a thesis on protest in the Netherlands during the Napoleonic Period in 2000. After he gained his PhD he worked as an independent historical researcher for a wide variety of national and international clients and institutes and continued his studies on the Netherlands in the Napoleonic Period. He is an internationally known specialist in this field and he has frequently given lectures on this subject at various international symposia and forums. Together with prof. dr. Katherine Aaslestad of West-Virginia University he organised a symposium on the Napoleonic Continental System. The results of this congress are published in the volume Revisiting Napoleon’s Continental System: Local, Regional and European Experiences in 2015. He is an honorary fellow of the International Institute of Social History since 2007 and together with prof. dr. Marjolein ‘t Hart he works at the Huygens Institute of the History of the Netherlands on the NWO/FWO-financed research project: Resilience in times of Crisis: The Role of of Local Networks and Institutions within the Low Countries during the Napoleonic Period since June 2016.

Specialisms and fields of interest

 • Napoleonic Period; political-institutional and social economic history of the end of the eighteenth and the beginning of the nineteenth century; collective action and protest.
 • Social and economic history of the eighteenth century; marriage and family history; religion history; agricultural history.
 • International law; international peace movement; international judicial institutes, especially in the Netherlands in the nineteenth and twentieth centuries.

Other projects

 • ‘The Civilian Experience of War and Occupation in Europe, 1792-1815’ (project prof. dr. Philip Dwyer)
 • ‘Effects of the Revolution and the Revolutionary and Napoleonic Wars on Long Term Economic Development’ (project prof. dr. Patrick O’Brien/prof. dr. Marjolein ’t Hart)
 • Officials in the Napoleonic Period
 • Research into Dutch Schoolbooks

Ancillary activities

Main Publications

Books and edited volume

 • Katherine B. Aaslestad and Johan Joor, Revisiting Napoleon’s Continental System: Local, Regional and European Experiences, in War, Culture and Society, eds Rafe Blaufarb, Alan Forrest and Karen Hagemann), (Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2015)(released in 2014).
 • Johan Joor, Heikelina Verrijn Stuart,  Bouwen aan Vrede: Honderd jaar werken aan vrede door recht. Het Vredespaleis 1913-2013 (Den Haag: Carnegie-Stichting, Amsterdam: Eleven International Publishing, 2013). N.B. bij dezelfde uitgeverij tegelijk verschenen in een Engelse en Franse vertaling, respectievelijk: The Building of Peace: A Hundred Years of  Work on Peace through Law. The Peace Palace 1913-2013 en La construction de la paix: une action séculaire aux service de la paix par le droit. Le Palais de la Paix 1913-2013.
 • Johan Joor, ‘Niet de instructie doch het inzicht bouwt een goed archief’: Geschiedenis van de vereniging voor documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie (SOD) 1931-2011 (Den Haag: Sdu Uitgevers, 2011).
 • Johan Joor, Kring van Amsterdamse Economen: vijf interviews (Amsterdam: KAE, 2011).
 • Johan Joor en Frits Hoek, Rekenschap: Het vermogensbeheer van de Joodse Oorlogswezen (Diemen: AMB, 2009).
 • Peter Jan Margry, Johan Joor, St. Caecilia Collegie: Muziek en Mirakel in Amsterdam (Aerdenhout: St Caecilia Collegie/Gezelschap van de Stille Omgang, 2006).
 • André Beening en  Johan Joor, Van Leyster tot Leeuwenburg: Schets van de geschiedenis van de Hogeschool van Amsterdam tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs in Nederland en in lokaal historisch perspectief (Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, 2001).
 • Johan Joor, De Adelaar en het Lam: Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de Inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813) (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2000).

Articles in edited volumes and books

 • Johan Joor, ’The Napoleonic Period in Holland from a Dutch Historical Perspective’ in Napoleon’s Empire: European Politics in Global Perspective, ed. Ute Planert in War, Culture and Society, eds Rafe Blaufarb, Alan Forrest and Karen Hagemann (Palgrave Macmillan: Basingstoke, New York, 2015), 53-66
 • Johan Joor, ‘Significance and Consequences of the Continental System for Napoleonic Holland, Especially for Amsterdam’, in Aaslestad en Joor (2015), 259-276
 • Johan Joor , ‘”De weg van het recht boven die van het geweld”: De geschiedenis van het Vredespaleis en de daarin werkende instellingen, met name het Permanente Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof, de Haagse Academie voor Internationaal Recht, de Carnegie-Stichting en de Bibliotheek’, in Joor en Verrijn Stuart (2013), 15-285
 • Johan Joor , ‘‘De behoefte aan een briefwisseling “fidèle et sûre’: een blik in de briefwisseling tussen Charles François Lebrun en Jean-Jacques Régis Cambacérès, 1810-1813’, in Gijs Boink et al. (eds), Een kapitaal aan kennis: Liber Amicorum Sierk Plantinga (z.pl., 2013) 265-269
 • Johan Joor, ‘Op de drempel van de nieuwe tijd: De Zaanstreek in de Bataafs-Franse tijd en in de jaren van rstauratie 1795-1815’, in Geschiedenis van de Zaanstreek, eds Eelco Beukers en Corrie van Sijl (z.pl.: WBooks, 2012), 345-374.
 • Johan Joor, ‘Resistance against Napoleon in the Kingdom of Holland’, in The Napoleonic Empire and the New European Political Culture eds Michael Broers, Peter Hicks, Agustin Guimerá, in War, Culture and Society Vol I0, eds Rafe Blaufarb, Alan Forrest and Karen Hagemann (Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2012), 112-122.
 • Johan Joor, ‘Le système continental et sa signification pour le Royaume de Hollande’, in Louis Bonaparte: Roi de Hollande, ed. Annie Jourdan,  (Paris: Nouveau Monde Editions, 2010), 131-144.
 • Johan Joor, ‘History and Myth of Dutch Popular Protest in the Napoleonic Period (1806-1813)’, in Myth in History: History in Myth, eds Laura Cruz and Willem Frijhoff, in Brill’s Studies in Intellectual History Vol. 182, ed.  A.J. Vanderjagt (Leiden, Boston: Brill, 2009), 175-200.
 • Johan Joor, ”A very Rebellious Disposition”: Dutch Experience and Popular Protest under the Napoleonic Regime (1806-1813)’, in Soldiers, Citizens and Civilians: Experiences and Perceptions of the Revolutionary and Napoleonic Wars, 1790-1820, eds Alan Forest, Karen Hagemann and Jane Rendall, in War, Culture and Society Vol I, eds Rafe Blaufarb, Alan Forrest and Karen Hagemann), (Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2009), 181-204.
 • Johan Joor, ‘De Broederschap van Sint Jan in historisch perspectief’ in Getuigenis op straat: De Larense Sint Janstraditie, eds Leo Janssen en Karel Loeff (Z.pl.: Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2005), 59-99.
 • Johan Joor, ‘Boeren onder druk: 1650-1800’, in Agrarische Geschiedenis van Nederland, ed. L. Noordegraaf (’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1986), 59-84.

Articles in journals

 • Johan Joor, ‘Contestation et image anti-napoléonienne en Hollande au cours de la période napoléonienne (1806-1813)’, in Annales historiques de la Révolution française 369 (Août/Septembre 2012): 25-60 (N.B. in 2012 ook in het Russisch verschenen, congresbundel).
 • Johan Joor, ‘De huid die niet mocht zweten: Het Continentaal Stelsel en de betekenis daarvan voor het Koninkrijk Holland’, in De Negentiende Eeuw 30 (2006): 242-254.
 • Johan Joor, ‘Les Pays-Bas contre l’impérialisme napoléonien: Les soulèvements anti-français entre 1806 et 1813’, in Annales historiques de la Révolution française 326 (Octobre/Décembre 2001): 161-171
 • Johan Joor, ‘Echtscheiding en scheiding van tafel en bed in Alkmaar in de periode 1700-1810’, in  Tijdschrift voor sociale geschiedenis 11 (1985): 197-230.