Nederlands | English
 

Johannes Hudde: veelzijdige wetenschapper en regent

Op 1 juni 2017 werd het symposium Johannes Hudde (1628-1704): veelzijdige wetenschapper en regent gehouden in de aula van de Koninklijke Bibliotheek. De aanleiding voor dit goedbezochte congres was het recentelijk door de KB aangekochte boek Specilla circularia van Johannes Hudde (1656), een verloren gewaand boek over optica en telescopen in de zeventiende eeuw waarvan recentelijk een exemplaar werd teruggevonden. Hudde was een leidend man binnen de wetenschap in de Republiek, maar als gevolg van een schaarste aan publicaties van zijn hand (en  het feit dat zijn persoonlijk archief verloren is  gegaan) dreigde de  briljante uitvinder en pragmatische burgemeester  te verdwijnen uit  de geschiedenis.  Het symposium had dan ook als voornaamste doel om  Johannes Hudde te redden uit de vergetelheid en om een beter beeld te geven van Hudde als een belangrijk figuur binnen de wetenschap, de filosofie en de regerende klasse van de Gouden Eeuw. Lees het gehele verslag op Historici.nl.

hudde