Nederlands | English
 

Jaarcongres VNVNG oktober 2017

Jaarcongres VNVNG

In 2017 bestaat de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis vijftien jaar! Om deze feestelijke gebeurtenis op gepaste wijze te vieren, organiseren we op 26-27 oktober in het Van Swinderenhuys in Groningen een tweedaags Jaarcongres met als thema Festiviteiten in de Vroegmoderne Nederlanden. Vier grote thema’s worden daarbij belicht:

(1) de rol van traditie en innovatie in de vormgeving van festiviteiten;

(2) de weergave van festiviteiten in verschillende media en kunsten;

(3) de rol van materiële cultuur in festiviteiten;

(4) festiviteiten in uiteenlopende sociale milieus.

Sprekers zijn Dick de Boer, Hans Cools, Mario Damen, Brecht Deseure, Adriaan Duiveman, Laurien Hansma, Lotte Jensen, Jeroen Puttevils, Annemieke Romein, Lucinda Timmermans en Rozanne Versendaal. De keynote lecture wordt verzorgd door Prof. Helen Watanabe-O’Kelly (Oxford), met als titel ‘Catholic Ruler, Protestant People: The Impact of the Reformation on Court and Civic Festivals in Early Modern Europe’. Het volledige programma vindt u in de bijlage en op onze website. Inschrijven kan tot 16 oktober 2017 via secretaris@vnvng.eu

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door het Groninger Universiteitsfonds (GUF) en  the Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG).

vnvng