Nederlands | English

Hymnus, ofte Lof-Gesangh, over de wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden (1613); Het Lof der Zee-vaert (1623). Uitgegeven met inleiding en commentaar door Marijke Spies. Monumenta Literaria Neerlandica III,1-2. De editie bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de teksten Hymnus, ofte Lof-Gesangh, over de wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden en Het Lof der Zee-vaert. Daarnaast staat er in het eerste deel een uitgebreide literatuurhistorische inleiding. Deel twee bevat het apparaat en de commentaar.

Download deel 1

Download deel 2