Nederlands | English

Studie-uitgave met inleiding en commentaar, verzorgd door A.E. Jacobs. Monumenta Literaria Neerlandica V,1-2. In de zeventiende eeuw en in de volgende eeuwen heeft zijn poëzie steeds lezers gehad, lezers ook die hun waardering en bewondering in geschrifte hebben nagelaten. Zij die over zijn dichtwerk geschreven hebben, benadrukken vaak dat het vanwege hoge literaire kwaliteit en wegens interessante stofkeuze meer aandacht verdient dan het heeft gekregen. De editie bestaat uit twee delen. De bedoeling van de commentaar in het tweede deel van de editie, is de lezer behulpzaam te zijn bij zijn interpretatie van de gedichten. Omdat de gedichten van Six van Chandelier zoals gezegd vaak moeilijke en duistere poëzie is, is er in deze editie bewust gekozen voor een uitgebreide commentaar. Six van Chandeliers dichtwerk heeft zeer veel te bieden voor degene die moeite doen om erin door te dringen. Zijn bijzondere poëzie verdient het een veel grotere bekendheid te krijgen dan ze nu bezit.

Download