Nederlands | English

Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet. Monumenta Literaria Neerlandica II,1-2. Deze uitgave bestaat uit twee delen. Het eerste deel (Tekstdeel) bevat de gedichten; het tweede deel (Apparaatdeel) bevat het apparaat en de commentaar bij de gedichten van deel I. Tezamen bieden ze al het overgeleverde materiaal met betrekking tot Leopolds gepubliceerde verzen.

Download deel 1

Download deel 2