Nederlands | English
 

Ineke Huysman

 • Dr. Ineke Huysman
 • Researcher
 • Department of History of Science and Scholarship; department of History
 • Specialisation: correspondence of Constantijn Huygens
 • ineke.huysman@huygens.knaw.nl
 • +31 (0)20-2246831

Biography:

Ineke Huysman followed the Cultural Studies programme at the Open University where she graduated on the correspondence between Constantijn Huygens and Béatrix de Cusance (1614-1663), Duchess of Lotharingen. She was awarded with her doctorate at the University of Amsterdam for a thesis on Béatrix de Cusance, duchess of Lotharingen (1614-1663) . At Huygens ING she has worked on the processing of the publication of the Notulen van de Staten van Holland (1620-1640). From 1989 onward, she has been engaged in the field of electronic source access and automation. She has been the project leader of the digitization of the letters of Willem van Oranje. At present she is the project manager of the ‘Brieven Constantijn Huygens’, a project in which the correspondence of Huygens is being digitized and made available via a database. She is also the project manager of the digitization of the Rijks Geschiedkundige Publicatiën, a source publication in 450 volumes that has been published by the former Institute from 1905 onward. In addition, she is engaged in other projects, such as the diaries of Willem De Clercq and the ‘Biografisch Portaal van Nederland’.

Research and other projects:

Major publications:

 • Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schott, deel 3 en 4 (1625-1630).
 • Béatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662 (Amsterdam 2009) (met Rudolf Rasch).
 • ‘Bewondering of berekening? De geschenkenuitwisseling tussen Constantijn Huygens en Béatrix de Cusance’ in Vrouwen rondom Constantijn Huygens. Speciale uitgave van De Zeventiende Eeuw (Hilversum 2010) p. 203-223.
 • ‘Scènes uit een huwelijk. Het leven van Béatrix de Cusance (1614-1663)’, dissertation Universiteit van Amsterdam 2015.

Publications

Contributions to institutional publications:

Other publications:

 • ‘”Haagsche pretmakers uit de groote wereld”. L’Ordre de l’Union de la Joye omstreeks 1650′ in: E. Dijkhof en M. van Gent (red.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Den Haag 2007) p. 161-182.
 • Béatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662 (Amsterdam 2009)
 • ‘Bewondering of berekening? De geschenkenuitwisseling tussen Constantijn Huygens en Béatrix de Cusance’ in: Vrouwen rondom Constantijn Huygens. Speciale uitgave van De Zeventiende Eeuw (Hilversum 2010) p. 203-223′Een zeventiende-eeuwse catfight: de geloofsovergang van Louise Hollandina van de Palts als inzet bij de aanspraken op het Markiezaat van Bergen op Zoom (1657-1659)’ (met N.N.W. Akkerman). De Waterschans, 41, 63-72. (2011).
 • ‘Een zeventiende-eeuwse catfight: de geloofsovergang van Louise Hollandina van de Palts als inzet bij de aanspraken op het Markiezaat van Bergen op Zoom (1657-1659)’ (met N.N.W. Akkerman). De Waterschans, 41, 63-72. (2011).
 • ‘The Friendship of Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens.’ I: M. Bruijn Lacy & C.P. Sellin (Eds.), Crossing Boundaries and Transforming Identities. New Perspectives in Netherlandic Studies Vol. 4. Nodus Publikationen (pp. 31-39). Münster: Nodus.
 • ‘New Perspectives of the Digitized Correspondence of Constantijn Huygens (1596-1687)’. Ineke Huysman en Ad Leerintveld. In: Dutch Crossing, Vol. 38 No. 3, November 2014, 244-58
 • ‘Het denkbeeldige kind. Procesdossiers Béatrix de Cusance bij de Grote Raad van Mechelen’, in: Het pleit is in den zak! Procesdossiers uit het Ancien Régime en hun perspectieven voor historisch onderzoek. Actes van de studiedag gehouden op het Algemeen Rijksarchief 11-03-2013. Studia 148, Publ. 5364, Algemeen Rijksarchief Brussel (2014) 117-130.
 • ‘De grens van het betamelijke: Constantijn Huygens’ intieme relatie met Béatrix de Cusance in brieven en gedichten (1656)’. In: In vriendschap en vertrouwen: Cultuurhistorische essays over confidentialiteit. Ed. Jos Gabriëls; Ineke Huysman; Ton van Kalmthout; Ronald Sluijter (Hilversum 2014) 154-164.
 • In vriendschap en vertrouwen: Cultuurhistorische essays over confidentialiteit. ed.: Jos Gabriëls; Ineke Huysman; Ton van Kalmthout; Ronald Sluijter (Hilversum 2014).

Ineke Huysman followed Cultural Studies at the Open University, where she graduated on the correspondence of Constantijn Huygens and Béatrix de Cusance (1614-1663), Duchess of Lotharingen. She is currently working on a Ph.D. thesis on the life of Béatrix de Cusance.

At the Huygens ING she was the editor of the publication Notulen van de Staten van Holland. From 1992 onward, she has been working in the field of electronic source access and automation. For instance, she was the leader of the project to reproduce the letters of William of Orange in digital form. At present she is the project manager of the ‘Brieven Constantijn Huygens’, a project in which the correspondence of Huygens is digitized and made available via a database. She is also the project manager of the Rijks Geschiedkundige Publicatiën (State Historical Publications), a source publication issued by the former Institute in 450 volumes since 1905. In addition she is also involved in other projects, such as the diaries of Willem De Clercq and the ‘Biografisch Portaal van Nederland’.