Nederlands | English
 

Ineke Huysman

 • Dr. Ineke Huysman
 • Onderzoeker
 • Afdeling Wetenschapsgeschiedenis; Geschiedenis
 • Specialisatie: correspondentie van Constantijn Huygens
 • ineke.huysman@huygens.knaw.nl
 • 020-2246831 / 070-3315812
 • LinkedIn

Biografie

Ineke Huysman promoveerde bij de Universiteit van Amsterdam op een biografie over Béatrix de Cusance, hertogin van Lotharingen (1614-1663). Bij het Huygens ING was zij onder meer werkzaam als bewerker van de uitgave Notulen van de Staten van Holland (1620-1640). Vanaf 1989 is zij werkzaam op het gebied van elektronische bronontsluiting en automatisering. Zo was zij projectleider van de digitalisering van de brieven van Willem van Oranje. Ook was zij projectmanager van de digitalisering van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, een sinds 1905 door het voormalig Instituut uitgegeven bronnenpublicatie in 450 delen. Momenteel is zij projectmanager van de Brieven van Constantijn Huygens, de Brieven van Johan de Witt en de Brieven van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen, waarbij de correspondentie wordt gedigitaliseerd en via een database ontsloten. Daarnaast is zij met Ton van Kalmthout projectleider van de dagboeken van Willem De Clercq.

Onderzoeks- en andere projecten

Belangrijkste publicaties

 • Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schott, deel 3 en 4 (1625-1630).
 • Béatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662 (Amsterdam 2009) (met Rudolf Rasch).
 • ‘Bewondering of berekening? De geschenkenuitwisseling tussen Constantijn Huygens en Béatrix de Cusance’ in Vrouwen rondom Constantijn Huygens. Speciale uitgave van De Zeventiende Eeuw (Hilversum 2010) p. 203-223.
 • ‘Scènes uit een huwelijk. Het leven van Béatrix de Cusance (1614-1663)’, dissertatie Universiteit van Amsterdam 2015.

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure