Nederlands | English
 

Huygens ING krijgt NWO groot investering toegekend voor Golden Agents

Hoe hangen afbeeldingen, objecten en teksten uit Gouden Eeuw samen? Huygens ING krijgt NWO groot investering toegekend voor Golden Agents: creatieve industrie en de creatie van de Nederlandse Gouden Eeuw.

Untitled

Wie herinnert zich niet het bezoek van Obama aan het Rijksmuseum waarin hij zei trots te zijn om tussen de Nederlandse grootmeesters te staan waarover hij zoveel geleerd had op school. De Nederlandse Gouden Eeuw is wereldberoemd. Tientallen monografieën zijn erover vol geschreven, maar toch weten we weinig over de factoren die het succes van deze creatieve explosie verklaren. De toekenning van de NWO groot infrastructuur maakt het door een combinatie van de juiste digitale methoden en tools en de ontsluiting van belangrijke, grote hoeveelheden archiefbronnen voor het eerst mogelijk om op omvattende wijze de geschiedenis van de creatieve industrie van de Gouden Eeuw te onderzoeken.

Tot op heden is dit onderzoek verbrokkeld in specialismen. We weten veel over Nederlandse schilders in de musea. We weten weer veel minder over welke kunstobjecten mensen in huis hadden of over de toneelspelers die in de Gouden Eeuw volle zalen trokken. In de kunsthistorische of literatuur-historische studies over de Gouden Eeuw worden grote uitspraken gedaan over ontwikkelingen in stijl, smaak of genres die tot dit wereldwijd succes zouden hebben geleid. Maar deze uitspraken zijn gebaseerd op afzonderlijke deelstudies. Er zijn bronnen over de productie in de creatieve industrie digitaal beschikbaar, maar deze bevinden zich veelal in afzonderlijke databases. Maar er is een groot gebrek aan digitale data omtrent de consumptie van de creatieve industrie van de Gouden Eeuw. En eigenlijk dan alleen nog maar over de consumptie door de culturele elite. Vermoedens omtrent de dynamiek en interacties die mogelijk hebben bijgedragen aan het succes van de Gouden Eeuw konden niet systematisch worden getoetst. De lang verwachte digitalisering en ontsluiting van de zeer rijke notariële akten van het Stadsarchief Amsterdam – zojuist voorgedragen voor de UNESCO Memory of the World lijst-  maakt dat nu wel mogelijk. Voor het eerst kan bij voorbeeld worden onderzocht hoe stijl, genre en smaak zich dan verhouden tot verschillende lagen in de samenleving van Amsterdam. De belangrijkste stad van de wereld in de zeventiende eeuw.

Semantic Web technologie maakt het mogelijk bestaande en nieuwe datasets bijeen te brengen in Linked Open Data en deze wereldwijd toegankelijk te maken. Hierdoor kunnen onderzoekers zowel interacties tussen takken van de creatieve industrie als tussen producenten en consumenten analyseren. Deze Semantic Web technologie wordt gecombineerd met multi-agent technologie. Deze technologie is geschikt om de interacties tussen datasets onderling, en tussen datasets en gebruikers te simuleren.  Computer agents helpen onderzoekers niet alleen bij hun zoektochten door deze enorme hoeveelheden van data van de creatieve industrie van de Gouden Eeuw, maar leren zelf daarvan. Hierdoor kunnen de “Golden Agents” actief suggesties geven om zo uiteindelijk de creatieve dynamiek van de Gouden Eeuw beter te kunnen begrijpen. Mogelijk leiden de patronen die het succes van de Gouden Eeuw verklaren dan ook tot inzichten die relevant zijn voor de creatieve industrie van vandaag.

Persbericht

Press release english

Contactpersoon:
Prof. dr. Charles van den Heuvel
Huygens ING Hoofd wetenschapsgeschiedenis
charles.van.den.heuvel@huygens.knaw.nl
Universiteit van Amsterdam
Leerstoel: Digitale Methoden en Geschiedwetenschappen

Deelnemers in de aanvraag zijn:
Huygens ING (KNAW), Meertens Instituut (KNAW), UU, UvA, VU, Stadsarchief Amsterdam, Rijksmuseum, Koninklijke Bibliotheek, RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, LAB1100

logos_page