18-05-2020

Huygens ING cureert de audiocollecties van het Meertens Instituut

De afdeling Digitaal Databeheer van het Huygens ING begint aan het eerste project voor het Meertens Instituut: de Curatie van de Audiocollecties van het Meertens Instituut (CAMI). 

Het Meertens Instituut bezit een omvangrijke audiocollectie van in totaal meer dan zesduizend uur. Het gaat in die opnames vooral om dialecten, verhalen en liederen. De kwaliteit van de collecties zijn in de laatste collectie-evaluatie beoordeeld als ‘unique’ en daar werd aan toegevoegd: ‘They provide the research community dealing with language and Dutch popular culture with an indispensable and invaluable source’. Via de Nederlandse Dialectenbank en de Liederenbank is duizend uur online beschikbaar. Het werk aan de collecties is echter nog niet af: de volgende stap is om de collecties conform de eisen van de KNAW ‘Findable’, ‘Accessible’, ‘Interoperable’ en ‘Reusable’ (FAIR) beschikbaar te stellen. In dat kader start de afdeling Digitaal Databeheer nu project CAMI.