Nederlands | English
 

Rik Hoekstra

Biografie:

Rik Hoekstra studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden met als specialisatie de geschiedenis van de Europese expansie en haar gevolgen. In 1993 promoveerde hij in Nijmegen op een proefschrift over de koloniale geschiedenis van Mexico in de zestiende en zeventiende eeuw. Na zijn promotie legde hij zich toe op het publiceren van historische informatie op het internet en was werkzaam aan de Universiteit Leiden. Sinds 2000 is hij verbonden aan het Huygens ING, waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van elektronische bronontsluiting. Met expertise op historisch en technisch gebied, functioneert hij als schakel tussen de onderzoekers enerzijds en de programmeurs, die websites en applicaties bouwen, anderzijds. In de laatste tijd ontwikkelde hij zich vooral als digital historian, die zich richt op het innovatieve gebruik van data in het historisch onderzoek.

Onderzoeks- en andere projecten

Migrant: Mobilities and Connection. Een onderzoek naar circulatie van migranten en cultuuruitingen omtrent migratie

Resoluties Staten-Generaal 1576-1796: de oerbronnen van de parlementaire democratie

Digitale Charterbank Nederland

Belangrijkste publicaties:

  • Two Worlds Merging. The transformation of Society in the Valley of Puebla, 1570-1640 CEDLA Latin American Studies 69 (Amsterdam, 1993).
  • “Correspondentie totaal – patronen en trends in de briefwisseling van WIllem van Oranje” in: Eef Dijkhof en Michel van Gent, Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Den Haag, 2007), 117-132.
  • “A Colonial Cacicazgo: the Mendozas of Seventeenth-Century Tepexí de la Seda” in: European Review of Latin American and Caribbean Studies 89, October 2010 | 87-106.

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure