Nederlands | English

Niet lang na 1400 ontstond in het destijds kosmopolitische Brugge een literaire verzameling met liederen, allegorische minnepoëzie, levensbeschouwelijke teksten en religieus dichtwerk, die bewaard is gebleven onder de naam Gruuthuse-handschrift. Bekende teksten die we alleen uit dit handschrift kennen zijn het Egidiuslied en het Kerelslied. Maar er is veel meer dat het verdient om na meer dan zeshonderd jaar opnieuw te worden gelezen. Sinds de aankoop in 2007 door de Koninklijke Bibliotheek van Nederland, behoort de codex, die tot dan toe in particulier bezit was, tot de topstukken van deze collectie. Gedurende de afgelopen jaren is er aan het Huygens ING gewerkt aan een wetenschappelijke, kritische editie van het integrale handschrift. De uitgave beoogt de hoogstaande literaire cultuur die door deze verzameling wordt weerspiegeld toegankelijk te maken, niet alleen voor de wetenschap maar door uitvoerige woordverklaring en becommentariëring ook voor eenieder met een literaire, culturele, muzikale of historische belangstelling. Daarnaast zal in de inleiding ruim aandacht worden besteed aan het handschrift zelf, aan de dichterlijke denkwereld die aan de teksten ten grondslag ligt en aan het historische milieu waarbinnen de liederen en het literaire repertoire tot stand zijn gekomen.

Contact

Prof. dr. Herman Brinkman