Nederlands | English
 

Lex Heerma van Voss

lex2

 • Prof. dr. Lex Heerma van Voss
 • Algemeen directeur
 • Afdeling Directie & Staf
 • Specialisaties: Sociale geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw; economische contacten in het Noordzeegebied in de vroegmoderne periode; geschiedenis van beroepen wereldwijd; grote databestanden
 • lex.heermavanvoss@huygens.knaw.nl
 • 020-2246800

Biografie:

Lex Heerma van Voss studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en de École des Hautes Études en Sciences Sociales in Parijs. Hij promoveerde in Utrecht cum laude op een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de achturige werkdag in Nederland. Hij werkte van 1994 tot 2011 als senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. In 2010-11 was hij bovendien wetenschappelijk directeur van Instituut Gak. Sinds 2000 is hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, aanvankelijk in de geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen, sinds 1 juli 2014 in de geschiedenis van de sociale zekerheid. In 2011-12 leidde hij op het Huygens ING de groep Politieke en Institutionele Geschiedenis.

Belangrijkste publicaties

 • De doodsklok van den goeden ouden tijd. De achturendag in de jaren twintig, (Amsterdam: Stichting beheer IISG, 1994)
 • [met E. Hiemstra-Kuperus en E. van Nederveen Meerkerk] (eds), A Global History of Textile Workers, 1650-2000 (Farnham and Burlington: Ashgate, 2010)
 • [met J. Lucassen en J. van Lottum], ‘Sailors, National and International Labour Markets and National Identity, 1600-1850’, in: Richard W. Unger (ed.), Shipping and Economic Growth 1350-1850 (Leiden: Brill, 2011), 309-351

Overige informatie:

Nevenfuncties

 • Bijzonder hoogleraar geschiedenis van de sociale zekerheid, Univeriteit Utrecht
 • Lid Stuurgroep, Historische Steekproef Nederland
 • Lid Executive Board, Clariah
 • Lid Stuurgroep, Nederlab
 • Voorzitter, Commissie Archieven en Bijzondere Collecties Metamorfoze
 • Lid Advisory Board, European Social Science History Conference
 • Secretaris Stichting Professor van Winter-Fonds

Publicaties

Oratie

Proefschrift:

 • ‘Kosten van arbeidstijdverkorting. De achturendag in de jaren twintig’ (Utrecht 1991)

Boeken:

 • [met anderen] Wijk C, het hart klopt door. Handel en wandel van een Utrechtse volkswijk (Utrecht: Cambium, 1983)
 • De doodsklok van den goeden ouden tijd. De achturendag in de jaren twintig, (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1994)
 • Why is there no Socialism in the Netherlands? De Nederlandse arbeidersklasse in de twintigste eeuw (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Sociaal-economische geschiedenis sinds 1870, met name geschiedenis van arbeid en arbeidsverhoudingen aan de Universiteit Utrecht op vrijdag 8 maart 2002) (Amsterdam: Aksant, 2002)

Bundels:

 • L. Heerma van Voss en H. Diederiks (eds), Industrial Conflict (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1988)
 • L. Heerma van Voss en F. van Holthoon (eds), Working class and popular culture (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1988)
 • A. Blok, D. Damsma, H. Diederiks en L. Heerma van Voss (eds), Generations in labour history (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1989)
 • B. de Vries, E. Nijhof, L. Heerma van Voss, M. Prak en W. van den Broeke (eds), De kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1992)
 • Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 18 (1992) 2/3 (thema nummer: Regional Implantation of the Labour Movement in Britain and the Netherlands. Papers presented to the Seventh British-Dutch Conference on Labour History, Groningen 1990)
 • J. Roding en L. Heerma van Voss (eds), The North Sea and culture in early modern history (1550-1800) (Hilversum: Verloren, 1996)
 • S. Davies, C. Davis, D. De Vries, L. Heerma van Voss, L. Hesselink en K. Weinhauer (eds), Dock Workers 1790 1970. International Explorations in Comparative Labour History (Aldershot: Ashgate, 2000) 2 Vols.
 • C. van Eijl, L. Heerma van Voss en P. de Rooy (eds), Sociaal Nederland. Contouren van de twintigste eeuw (Amsterdam: Aksant, 2001; herdruk 2005)
 • L. Heerma van Voss (ed.), Petitions in Social History (Cambridge: Cambridge University Press, 2001)
 • L. Heerma van Voss en M. van der Linden (eds), Class and Other Identities: Gender, Religion, and Ethnicity in the Writing of European Labor History (New York/Oxford: Berghahn, 2002)
 • L. Heerma van Voss, J. De Maeyer en P. Pasture (eds), Between Cross and Class. Christian Labour in Europe 1840-2000 (Bern: Peter Lang, 2005)
 • L. Heerma van Voss, E. Hiemstra-Kuperus en E. van Nederveen Meerkerk (eds), The Ashgate Companion to the of Textile Workers, 1650-2000 (Farnham and Burlington: Ashgate, 2010)
 • N. Frykman, C. Anderson, E. Christopher, L. Heerma van Voss en M. Rediker, Mutiny and Maritime Radicalism during the Age of Revolution: A Global Survey (Cambridge: Cambridge University Press, 2013)

Cd-rom:

 • [met anderen] M. Bakunin, Oeuvres complètes CD-ROM (Amsterdam 2000)

Wetenschappelijke artikelen:

 • [met anderen] ‘De veertiende eeuwse flagellanten’, Utrechtse Historische Cahiers 1 (1980) 1, 21-60
 • ‘Een case-studie naar het Nederlandse overheids-beleid inzake werktijd, 1919-1929’, in: E. Scholliers en P. Scholliers (eds), Werktijd en werktijdverkorting/Durée du travail et diminution du temps de travail (Brussel: Centrum voor hedendaagse Sociale Geschiedenis,  1983) 89-113
 • ‘De charme van het verleden. Functies van historische kennis voor de homobeweging’, Homojaarboek 2 (1983), 49-60
 • ‘Willem Drop’, in: P.J. Meertens e.a. (eds), Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland 1 (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1986), 34-35
 • ‘Het gebruik van de geschiedenis in Frankrijk’, in: I. Strouken en A. van der Zeijden (eds), Historici aan het werk (Utrecht 1986), 36-42
 • ‘Van CAO’s tot zonden: 330 Twentse textielarbeiders in 1920 over hun drijfveren ondervraagd’, Textielhistorische bijdragen 27 (1987), 31-52
 • ‘The International Federation of Trade Unions and the attempt to maintain the eight-hour working day (1919-1929)’, in: F. van Holthoon en M. van der Linden (eds), Internationalism in the Labour Movement 1830-1940 (Leiden: Brill, 1988), 518-542
 • ‘De reaktie van drie bedrijfstakken op de arbeidstijdverkorting in de jaren twintig’, Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 5 (1988), 277-290
 • ‘Dutch shipbuilding strikes, 1900-1930’, in: Papers presented to the fourth British-Dutch Conference on Labour History, held in Newcastle in April 1984, (1988)
 • ‘Introduction. Industrial disputes, strikes’, in: L. Heerma van Voss en H. Diederiks (eds), Industrial Conflict (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1988), 49-63, 1-10
 • ‘The use of leisure time by male workers after the introduction of the eight hour day’ en [met F. van Holthoon] ‘Popular culture, local culture, working class culture. Problems of definition and comparison’ in: L. Heerma van Voss en F. van Holthoon (eds), Working class and popular culture (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1988), 173-191, 9-15
 • ‘Twente 1920: Gelijktijdige generaties?’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 15 (1989) 1-23
 • ‘Introduction’ in: A. Blok, D. Damsma, H. Diederiks en L. Heerma van Voss (eds), Generations in labour history (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1989), 9-19
 • ‘J.G. van Kuijkhof ‘en ‘A.W. IJzerman’, in: P.J. Meertens e.a. (eds), Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland 4 (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1990), 117-118, 228-230
 • ‘Sociale aspecten van kleding’, Textielhistorische Bijdragen 31 (1991), 7-19
 • ‘Om waarheid en recht. Waarom waren de arbeidsvoorwaarden in het Zuiden van Nederland slechter dan in het Noorden?’ in: B. de Vries e.a. (eds), De kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1992), 333-362
 • ‘Kees Werkhoven’, in: P.J. Meertens e.a. (eds), Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland 5 (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1992), 299-301
 • ‘”Het subtiel te beoordelen begrip der gezondheid”. Was de crisis van de jaren dertig slecht voor de gezondheidstoestand?’ in: W.P. Blockmans en L.A. van der Valk (eds), Van particuliere naar openbare zorg, en terug? Sociale politiek in Nederland sinds 1880 (Amsterdam Stichting Beheer IISG, 1992), 121-138
 • ‘Twintig jaren later: Amsterdam 1875-1895’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 19 (1993), 7-35
 • ‘De boeken bleven dicht. De bedrijfsboekhouding van Twentse textielbedrijven in de jaren twintig’, Textielhistorische Bijdragen 33 (1993), 140-162
 • [met H. Diederiks], ‘Het belang van textielhandel’, Textielhistorische Bijdragen 34 (1994), 7-12
 • ‘Noordzeecultuur, 1500-1800’ in: K. Davids e.a. (eds), De Republiek tussen zee en vasteland. Buitenlandse invloeden op cultuur, economie en politiek in Nederland 1580-1800 (Leuven/Apeldoorn: Garant, 1995), 25-55
 • ‘The Netherlands’ in: S. Berger en D. Broughton (eds), The force of labour. The Western European labour movement and the working class in the twentieth century (Oxford/Washington D.C.: Berg, 1995), 39-70
 • ‘Trade and the formation of North Sea culture’, Northern Seas Yearbook (1996) 7-19
 • ‘North Sea culture, 1500-1800’ en [met Wim Blockmans], ‘Urban networks and emerging states in the North Sea and Baltic areas: a maritime culture?’ en [met Juliette Roding], ‘Conclusion’ in: Juliette Roding and Lex Heerma van Voss (eds) The North Sea and culture in early modern history (1550-1800) (Hilversum: Verloren, 1996), 21-40, 10-20, 492-498
 • ‘Buitenlandse tijdschriften’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 23 (1997), 73-81, 355-364
 • ‘The Embarrassment of Poverty. Why Do the Proverbial Welfare States Border on the North Sea?’, in: A. Knotter, B. Altena en D. Damsma (eds), Labour, Social Policy, and the Welfare State  (Amsterdam: Stichting beheer IISG, 1997), 17-33
 • ‘The Cradle of Capitalism: The North Sea(/Baltic) Basin as an Early Modern Macro Region’, Comparative Social Research 17 (1998), 1-31
 • ‘Buitenlandse tijdschriften’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 24 (1998), 74-83, 316-325
 • ‘Een plaats onder de zon’, Brood en Rozen. Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen 4 (1999) 3, 71-89
 • ‘Buitenlandse tijdschriften’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 25 (1999),87-102, 331-342
 • ‘De rode dreiging en het verzuilde antwoord’, in: H. Blom en J. Talsma (eds), De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw (Amsterdam: Spinhuis, 2000), 115-132
 • [met M. van der Linden], ‘Dockers’ Configurations’ in: S. Davies, C. Davis, D. De Vries, L. Heerma van Voss, L. Hesselink en K. Weinhauer (eds), Dock Workers 1790 1970. International Explorations in Comparative Labour History (Aldershot: Ashgate, 2000), 762-780
 • ‘Buitenlandse tijdschriften’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 26 (2000), 101-114
 • [met G. van den Brink en C. Brinkgreve], ‘Verworven gelijkheid en gevoelde verschillen. Contouren van de sociale eeuw’, in: C. van Eijl, L. Heerma van Voss en P. de Rooy (eds), Sociaal Nederland. Contouren van de twintigste eeuw (Amsterdam: Askant, 2001), 1-23
 • ‘Introduction’, in L. Heerma van Voss (ed.), Petitions in Social History (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 1-10
 • [met M. van der Linden] ‘West European Labour History: Results and Prospects’, in: Hankook Nodongjagyegupui Uisikgwa Munhwa [Cultural Histories of the Korean Working Class] (Seoel: Graduate School of Hanyang University, 2001), 1-24
 • ‘2b it or not 2b it’, in Th. Thomassen, B. Looper en J. Kloosterman (eds), Toegang. Ontwikkelingen in de ontsluiting van archieven (Jaarboek Archiefpublicaties 2001), vol 3, 194-203
 • ‘Buitenlandse tijdschriften’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 27 (2001), 99-116, 485-500
 • ‘France et Pays-Bas à la recherche du temps perdu. Une histoire comparée de l’introduction de la journée de 8 H’, Histoire et sociétés 1 (2002), 16-29
 • ‘Schipperen naast Aalberse. Het CNV en de invoering van de achturige werkdag’, Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging 4 (2002), 12-28
 • [met M. van der Linden], ‘West European Labour History: Results and Prospects’, Journal of Historical Studies 10 (June 2002), 120-150
 • [met M. van der Linden], ‘Introduction’, in: L. Heerma van Voss en M. van der Linden (eds), Class and Other Identities: Gender, Religion, and Ethnicity in the Writing of European Labor History (New York/Oxford: Berghahn, 2002), 1-39
 • [met M. van der Linden], ‘Estibadores: configuraciones 1790-1970, Historia Social (2003) 45, 35-52
 • ‘Buitenlandse tijdschriften’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 29 (2003), 90-101
 • ‘When was the North Sea?’, in D. J. Starkey en M. Hahn-Pedersen (eds), Bridging Troubled Waters. Conflict and Co-operation in the North Sea Region since 1550 (Esbjerg: Fiskeri- og Søfartsmuseet, 2005), 83-112
 • [met Th. O’Connor en S. Sogner], ‘Scottish Communities Abroad: Some Concluding Remarks’, in A. Grosjean en S. Murdoch (eds), Scottish Communities Abroad in the Early Modern Period (Leiden en Boston: Brill, 2005), 375-393
 • [met F. Georgi], ‘Christian Trade Unionism and the Organization of Industry: From the Organized Profession to Democratic Planning and Self-Management’, in L. Heerma van Voss, P. Pasture en J. de Maeyer (eds), Between Cross and Class. Comparative Histories of Christian Labour in Europe 1840-2000 (Bern: Peter Lang 2005), 225-250
 • ’25,- nee, 75,- ja; en wat heeft de rest van de wereld er mee te maken? Globale trends in de Rotterdamse staking van 1970’, in S. van der Velden (ed.), Kranen over de wal. de grote Rotterdamse metaal- en havenstaking van 1970 (Amsterdam: Aksant, 2005), 69-74
 • ‘”Nothing to Lose but a Harsh and Miserable Life Here on Earth”: Dock Work as a Global Occupation, 1790-1970’, in J. Lucassen (ed.), Global Labour History. A State of the Art (Bern: Peter Lang, 2006), 591-621
 • [met P. Holm], ‘Close encounters with the Dutch’, in S. Cavaiocchi (ed.), Ricchezza del mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII. Atti della “Trentasettesima Settimana di Studi”, 11-15 Aprile 2005, (Prato: Le Monnier, 2006), 147-178
 • ‘Arbeiders eisen spuugbakjes. De opkomst van de vakbeweging in oostelijk Gelderland’ en ‘Met schop en kruiwagen. Werkverschaffing in de jaren twintig en dertig’, in D. Verhoeven (ed.), Gelderland 1900-2000 (Zwolle: Waanders, 2006), 36-40 en 183-187
 • [met E. van Nederveen Meerkerk en E. Hiemstra], ‘De Nederlandse textielnijverheid in een globaliserende wereld’, Textielhistorische bijdragen 46 (2006), 11-44
 • [met E. van Nederveen Meerkerk] ‘The Hanse and after. State formation, merchant elites and the efficiency of institutions in the Hanse and Holland, c. 1400-1680’ in H. Brand (ed.), The German Hanse in past & present Europe (Groningen: Castel, 2007), 226-253
 • [met E. van Nederveen Meerkerk en E. Hiemstra], ‘Introduction’ in: Lex Heerma van Voss, E. van Nederveen Meerkerk en E. Hiemstra (eds), The Ashgate Companion to the History of Textile Workers, 1650–2000 (Farnham and Burlington: Ashgate, 2010), 1-16
 • met E. Van Nederveen Meerkerk and E. Hiemstra], ‘The Netherlands’, in: ibid., 363-398
 • [met E. Van Nederveen Meerkerk and E. Hiemstra], ‘Covering the world: some conclusions to the project’, in ibid., 773-792
 • ‘Competing Identities: Religion and Working-Class Formation in North-Western Europe’ in: M. van der Linden (ed.), Grenzenüberschreitende Arbeitergeschichte: Konzepte und Erkundungen (Wien: Akademische Verlaganstalt, 2010), 241-256
 • ‘Dilemmas of the Welfare State’, in: J. Verheul en E. Besamusca (eds), Discovering the Dutch. On Culture and Society of the Netherlands (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 45-55.
 • ‘Frits Loeb (1889-1959)’, in: J. Visser, M. Dicke en A. van der Zouwen (eds), Nederlandse Ondernemers 1850-1950. Gelderland en Utrecht (Zutphen: Walburg Pers, 2010), 326-333
 • [met E. van Nederveen Meerkerk] ‘Veranderende patronen in de historiografie van textiel. Vijftig jaar Textielhistorisch Bijdragen’, Textielhistorische bijdragen 50 (2010), 13-33
 • [met J.M.W.G. Lucassen, M. van Rossum en J. van Lottum], Sailors in European, Atlantic and Asiatic Waters: National and International Labour Markets, 1600-1850’, Research in Maritime History (2010) 43, 1-26
 • ‘Geleide lonen en arbeidsparticipatie: de SER over arbeid’, in: J. Dankers et al (eds), SER 1950-2010. Zestig jaar denkwerk voor draagvlak (Amsterdam: Boom, 2010), 101-122
 • [met J. Lucassen en J. van Lottum], ‘Sailors, National and International Labour Markets and National Identity, 1600-1850’, in: Richard W. Unger (ed.), Shipping and Economic Growth 1350-1850 (Leiden: Brill, 2011), 309-351
 • ‘Nieuwe mogelijkheden, nieuwe waarden en normen: sociaal-culturele ontwikkelingen’, in: Karel Davids en Marjolein ‘t Hart (eds), De wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar, (Amsterdam: Boom, 2011), 277-328
 • ‘The Worst Class of Workers: Migration, Labor Relations and Living Strategies of Prostitutes around 1900’, in: M. van der Linden & L. Lucassen (eds.) Working on Labor (Leiden: Brill, 2012), 153-170
 • [met M.H.D. van Leeuwen], ‘Giving in the Golden Age’, Continuity and Change 27 (2012) 2, 175-197 (en gastredacteur van dat nummer)
 • ‘Whither Labour History? Histories of Labour: National and International Perspectives’, International Review of Social History 58 (2013) 1, 97-106
 • ‘Poor Relief Institutions in North-Western Europe (1550-1800)’, in Francesco Ammannati (ed.), Assistenza e solidarietà in Europa Secc. XIII-XVIII = Social Assistance and solidarity in Europe from the 13th to the 18th Centuries (Atti della Quarantaquattresima Settimana di Studi, 22-26 aprile 2012) (Firenze: Firenze University Press, 2013), 57-74
 • [met N. Frykman, C. Anderson en M. Rediker], ‘Mutiny and Maritime Radicalism in the Age of Revolution: An Introduction’, International Review of Social History 58 (2013) special issue, 1-14
 • ‘Ten geleide’, in: Erik van der Doe, Perry Moree en Dirk J. Tang (eds), Buitgemaakt en teruggevonden. Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief [Sailing letters journaal v] (Zutphen: Walburg Pers, 2013), 9-15
 • [met M.H.D. van Leeuwen en E. van Nederveen Meerkerk], ‘Provisions for the elderly in north-western Europe: an international comparison of almshouses, 16th-20th centuries’, Scandinavian Economic History Review  62 (2014), 1-16 (en gastredacteur van dat nummer)
 • ‘Bakunin and Bacon Cake. E-editing in Social History’, in: Aad Blok, Jan Lucassen en Huub Sanders (eds), A Usable Collection. Essays in Honour of Jaap Kloosterman on Collecting Social History (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014), 318-329
 • ‘Dilemmas of the Welfare State’, in: J. Verheul en E. Besamusca (eds), Discovering the Dutch. On Culture and Society of the Netherlands (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014), 57-66
 • [met Mieke Aerts], ‘De Vrouw 1813-1913-2013’, BMGN, Low Countries Historical Review 130 (2015) 2, 5-12 (en gastredacteur van dat nummer)

Promotor voltooide promoties:

 • Pieter van Duin, ‘Central European Crossroads: Social democracy and national revolution in Bratislava (Pressburg), 1867-1921’ (22 januari 2007) [met H. Renner]
 • Bas van Leeuwen, ‘Human Capital and Economic Growth in India, Indonesia and Japan: A quantitative analysis, 1890-2000’ (14 juni 2007) [met W. Hassink, W. van Schendel en J.L. van Zanden]
 • Danielle van den Heuvel, ‘Women and entrepreneurship. Female traders in the Northern Netherlands, c. 1580-1815’ (23 november 2007) [met A. Schmidt]
 • Jelle van Lottum, ‘Across the North Sea. Labour migration in the North Sea region, c. 1550-1850’ (23 november 2007)
 • Christiaan van Bochove, ‘The economic consequence of the Dutch. Economic Integration around the North Sea, 1500-1800’ (1 februari 2008)
 • Marjolein van Dekken, ‘Brouwen, branden en bedienen. Productie en verkoop van drank door vrouwen in de Noordelijke Nederlanden, 1500-1800’ (18 november 2009) [met A. Schmidt]
 • Anna Tijsseling, ‘Schuldige seks. Homoseksuele zedendelicten rondom de Duitse bezettingstijd’ (23 december 2009) [met J. Schuyf en G. Mak]
 • Roeland Muskens, ‘Aan de goede kant – Een geschiedenis van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging 1960-1990′ (30 september 2013) [met J.W. Duyvendak]
 • Danielle Teeuwen, ‘Generating generosity. Financing poor relief through charitable collections in Dutch towns, c. 1600-1800’(13 juni 2014) [met M.H.D. van Leeuwen en E. van Nederveen Meerkerk]
 • Cor Smit, ‘De Leidse fabriekskinderen. Kinderarbeid, industrialisatie en samenleving in een Hollandse stad, 1800-1914’ (27 augustus 2014) [met E. van Nederveen Meerkerk]
 • Pim de Zwart, ‘Globalization and the Colonial Origins of the Great Divergence. Intercontinental Trade and Living Standards in the Dutch East India Company’s Commercial Empire, c. 1600-1800’ (17 april 2015) [met J.L. van Zanden en E. van Nederveen Meerkerk]
 • Piet Hoekman en Jannes Houkes, ‘Het Nationaal Arbeids-Secretariaat 1893-1940. De geschiedenis van de eerste vakcentrale in Nederland’ (27 november 2015) [met M. van der Linden]