Nederlands | English

De creatieve industrie van de Nederlandse Gouden Eeuw

Schilderkunst, grafiek, boekproductie en andere creatieve industrieën van de Nederlandse Gouden Eeuw staan voortdurend in de belangstelling van Nederlandse en buitenlandse wetenschappers uit verschillende disciplines. Verscheidene onderzoeksgroepen, instituten en individuele onderzoekers ontwikkelen data repositories en analytische tools om de Gouden Eeuw te kunnen bestuderen. Helaas zorgt dit voor fragmentatie en korte-termijn oplossingen. Het ‘Golden Agents’ project (2016-2021), gefinancierd in het kader van het NWO-Grote Investeringen programma, ontwikkelt een duurzame infrastructuur. Deze infrastructuur zal de relaties en interacties tussen producenten en consumenten van creatieve goederen bestuderen over de lange Gouden Eeuw. Het project zal verspreide heterogene bronnen (nieuwe en reeds bestaande) over creatieve industrieën in de Gouden Eeuw met elkaar verbinden via linked open data.

Consumptie blijft een onderbelicht onderzoeksonderwerp als het gaat om de creatieve industrieën in de Gouden Eeuw. De digitalisering en ontsluiting van de rijke collectie van notariële akten in het Amsterdams Stadarchief en in het bijzonder van de inboedelinventarissen in deze akten, zullen inzicht verschaffen in de bezittingen van culturele goederen van de inwoners uit alle lagen van de bevolking van wat waarschijnlijk de meest belangrijke stad in de 17e eeuw was. De Golden Agents onderzoeksinfrastructuur maakt dynamische interacties tussen verschillende heterogene databases mogelijk door een combinatie van semantic web oplossingen en multi-agent technologie dat ondersteund zal worden ondersteund samen met ontologieen ontwikkeld door domein experts.

GoldenAgents

Onderzoeksinfrastructuur

De infrastructuur sluit aan en is compatibel met de grootste Nederlandse digitale infrastructuur van de geesteswetenschappen CLARIAH. Domein specifieke ontologieen en standaardsets zullen de generieke ontologieen  en SKOS standards van de CLARIAH infrastructuur verrijken. Bestaande data mining technieken, topic modeling methodes en network analysis tools van het CLARIAH platform zullen tot de beschikking van onderzoekers staan om metadata en textuele/visuele bronnen te analyseren, annoteren en visualiseren. Grote datasets van afbeeldingen en tekst kunnen onderzocht worden om een beter begrip te krijgen van reacties van consumenten op ontwikkelingen in stijlen, genres en mode in de Nederlandse Republiek.

De Golden Agents onderzoeksinfrastructuur zal ook een publiek buiten de academische wereld bereiken en zal de documentatie ondersteunen van een breed aantal onderwerpen van culturele erfgoed instanties, waarvan een groot aantal grote toeristen attracties van Nederland zijn.

Het consortium van het Golden Agents project bestaat uit instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Huygens ING en het Meertens Instituut), de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam, het Rijksmuseum, de Koninklijke Bilbiotheek, Stadsarchief Amsterdam, RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en Lab1100.

www.goldenagents.org

Contact

Prof.dr. Charles van den Heuvel

Print logo_meertens_full gasd_1_stadsarchief VUlogo_NL_Wit_HR_RGB_tcm9-201376 rijksmuseum-logo-nieuwe KBlogoA_kl300 LOGO-RKDlab1100 ucu-uu-logo logoUvA