Nederlands | English

literatuuronderwijs

Dit project beoogt vast te stellen hoe het onderwijs in de Nederlandse letterkunde in de decennia voor de Tweede Wereldoorlog als instrument gebruikt werd voor de vorming van het culturele repertoire, mede in het licht van de verzuiling en van de tegenstelling tussen kennis van de nationale canon en persoonlijke ontplooiing.

De reconstructie hiervan geschiedt op basis van:

  • de discussie met betrekking tot het literatuuronderwijs, zoals gevoerd in algemeen-culturele en onderwijstijdschriften;
  • schoolboeken;
  • de lespraktijk, voor zover achterhaalbaar.

De resultaten van deze reconstructie worden gerelateerd aan de autonomisering van het literaire veld en aan vergelijkbare ontwikkelingen in het buitenland.

Contact

dr. Ton van Kalmthout