Nederlands | English
 

Gehonoreerd: financiering voor conserveren en digitaliseren van Prize Papers

Huygens ING heeft eind 2015 een omvangrijke subsidie gekregen van Metamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed, voor het conserveren en digitaliseren van ruim 100 geselecteerde dozen Prize Papers. Huygens ING is als penvoerder bij projecten rond de Prize Papers betrokken. Het initieerde mee de oprichting van een Prize Papers Consortium NL in 2011, waarin onderzoekers van verschillende Nederlandse erfgoed- en onderzoeksinstellingen zijn verenigd.

De Prize Papers zijn documenten die door Britse kapers in de periode 1652-1815 op vijandelijke schepen werden buitgemaakt. Zij worden bewaard in het archief van het High Court of Admiralty in The National Archives te Kew (Londen). Ongeveer een kwart van de Prize Papers is afkomstig van Nederlandse schepen. Deze deelcollectie – circa 1000 dozen – bevat naast scheepsjournalen, ladingoverzichten, rekeningen en plantagelijsten bovenal zo’n 38.000 zakelijke en particuliere brieven. De brieven zijn uit alle lagen van de samenleving afkomstig en de meeste hebben hun bestemming nooit bereikt.

Al eerder maakten subsidies van Metamorfoze conservering en scanning van Prize Papers mogelijk. In 2007 ging het om zeven dozen (pilot Koninklijke Bibliotheek); in 2014 om tien dozen (thema slavernij/slavenhandel van het Nationaal Archief). Het Huygens ING kan dankzij de toegekende subsidie ruim 100 geselecteerde dozen met Nederlands materiaal uit de 17e – 19e eeuw laten conserveren en digitaliseren. Er is geld beschikbaar voor 160.000 pagina’s.

Het Huygens ING-project loopt van januari 2016 tot juli 2018. Om het gedigitaliseerde maar niet geordende materiaal toegankelijk te maken zal door Huygens ING ook een Virtual Research Environment (VRE) ontwikkeld worden. Een VRE is een online systeem waarmee wetenschappers en geïnteresseerden gezamenlijk aan een onderzoeksproject kunnen werken. De VRE wordt gefinancierd door Samenwerkende Maritieme Fondsen.

TNA Kew 2015 okt 017
Brief uit Curaçao, 5 januari 1781:
The National Archives Londen, High Court of Admiralty, 30/323 (foto: Erik van der Doe)
 

Uit een van de vele dozen die voor scanning geselecteerd zijn, is de afgebeelde brief afkomstig. De briefschrijver Claas Rijnink de Windt laat de Amsterdamse koopman Daniels weten zijn uiterste best te doen diens goederen zo goed mogelijk te verkopen. Hij wenst hem verder een voorspoedig nieuwjaar toe en sluit enkele textielmonsters van “chamoisen en friese bonten” in. We hebben hier dus met zakelijke correspondentie te maken. De brief heeft echter zijn bestemming Amsterdam niet bereikt. Eind 1780 was immers opnieuw een oorlog tussen Engeland en de Republiek uitgebroken. Schepen van en naar Curaçao konden wederom worden gekaapt.

Deze enkele brief laat duidelijk zien dat Prize Papers voor uiteenlopende onderzoeksdoeleinden en -vragen te benutten zijn. In de eerste plaats voor metadatering waarbij gegevens als afzender, geadresseerde, datum, vertrekhaven, bestemming en tekstsoort belangrijk zijn. Daarnaast levert de brief informatie voor onderzoek naar materiële cultuur, taalgebruik, handel en sociale relaties.

Projectpagina Prize Papers Online