Nederlands | English
Loading Events
14 december 2017

Op donderdag 14 december 2017 vindt het symposium Van Scriptorium naar Charterbank. Trends in het ontsluiten van oorkonden plaats. Geertrui van Synghel zal daar spreken over Transkribus en digitale ontsluiting van oorkonden en protocollen. Jan Burgers zal op deze bijeenkomst spreken over De Digitale Charterbank Nederland.

Programma:

 • 9.30: inloop met koffie en thee
 • 10.00: opening en inleiding door Astrid de Beer, projectleider/dagvoorzitter
 • Mark Vermeer (Universiteit Utrecht), Over scriptor en transcriptor. De totstandkoming van de Charterbank Regionaal Archief Tilburg
 • Geertrui Van Synghel (Huygens ING), Digitale ontsluiting van oorkonden en protocollen. Methodologische beschouwingen en de potentie van Transkribus

koffiepauze

 • Jan Burgers (Universiteit Amsterdam en Huygens ING), De Digitale Charterbank Nederland. Een initiatief tot automatische ontsluiting van alle originele oorkonden in Nederlandse archieven
 • Els de Paermentier (Universiteit Gent), De historicus als ‘stakeholder’: kwaliteit en meerwaarde van digitale oorkondencorpora voor hedendaags academisch onderzoek en onderwijs

12.30 – 13.30: lunchpauze

 • Workshops (parallel): Ivonne Lipsch (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven), Inkten, vraat en andere schades aan archiefmateriaal / Maik Gerritsen en Yukina Uitenboogaart (DP Conservation), Het restaureren van oude archiefstukken
 • Jeroen Deploige (Universiteit Gent), Twintig jaar Narrative Sources en Diplomata Belgica. Beschouwingen over mogelijkheden en beperkingen, perspectieven en struikelblokken voor de digitale ontsluiting van ons middeleeuwse tekstuele erfgoed

koffiepauze

 • Jan Sanders (BHIC),‘Three of a kind’. Charters in de archieven van drie Brabantse norbertijnenkloosters
 • Tineke van Gassen, Te vindene tghuent dat men gheerne ghevonden hadde. Inventarisatiepraktijken in laatmiddeleeuws Gent en Brugge
 • afsluiting

16.45: borrel

Locatie:
Regionaal Archief Tilburg
Kazernehof 75
Tilburg