Nederlands | English
Loading Events
09 november 2018

Op 9 november 2018 organiseert Stichting Réveil-Archief de studiemiddag De schaduw van de slavernij. Het Réveil en de strijd tegen oude en nieuwe slavernij.

De tweejaarlijkse studiedag van de Stichting Réveil Archief is deze keer gewijd aan het thema ‘moderne slavernij’. In diverse lezingen zal een lijn worden getrokken vanuit de anti-slavernij-opvattingen én praktische initiatieven naar de actuele vormen van dwangarbeid, uitbuiting en mensenhandel. In 1865 werd in de Nederlandse kolonie Suriname de slavernij afgeschaft. De gevolgen daarvan hielden echter allerminst op en blijven tot op de dag van vandaag nazaten van slaven volop bezighouden. Binnen de kring van het Réveil woedden ook veel debatten over de slavernij en enkele van de meest uitgesproken tegenstanders kwamen uit deze kring voort. Toch bekommerde het Réveil zich niet alleen om grove misstanden in de koloniën: ook praktijken als prostitutie in het eigen land werden onbeschroomd als slavernij aangewezen. Op de studiemiddag zal worden stilgestaan bij de historische betekenis en de maatschappelijke relevantie van de strijd van en in het Réveil tegen de slavernij.

Het programma is als volgt:

12.30       Ontvangst in de Grote Zaal van de EBG

13.00       Opening door Fred van Lieburg (voorzitter Stichting Réveil Archief)

13.15       Lezing door Susan Legêne (hoogleraar politieke geschiedenis Vrije Universiteit): ‘Vrij… Transnationale (denk)beelden van natievorming en burgerschap’

13.45       Lezing door Sarah Adams (onderzoeker Universiteit Gent): ‘Slavernij op scène: Abolitio­nisten en hun agenda’s’

14.15       Bijdrage over moderne slavernij door Emanuel da Costa (sociaal-ethisch auditor)

14.30       Actualisering door Gert-Jan Segers (lid Tweede Kamer namens ChristenUnie)

15.00       Discussie

15.45       Pauze

16.00       Rondleiding EBG (Grote en Kleine Zaal, Museum Herrnhutterhuis)

17.00       Borrel

Het adres is Zusterplein 20, 3703 CB Zeist. Wanneer u met de auto komt, dan is er de keuze uit twee parkeerplaatsen: van Slot Zeist (adres: Brouwerij 9; gratis doch druk) of van Hotel Theater Figi (Het Rond 2; betaald).  Beide ongeveer 5 min. lopen. Op nog kortere loopafstand is bushalte Het Rond/Lageweg, met o.a. verbindingen van/naar NS Station Driebergen-Zeist.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@reveilarchief.nl, of anders een briefje naar ons postadres. Tevens kunt u daarbij aangeven of u wilt deelnemen aan het traditionele Réveildiner. S.v.p. ook daarbij vermelden over eventuele voedselallergie.

Voor donateurs van de Stichting Réveil-Archief is deelname aan de studiedag kosteloos. Niet-donateurs kunnen de bijdrage van 15 euro ter plaatse voldoen.

Wanneer u wilt deelnemen aan het Réveildiner, in restaurant Hermitage (Het Rond 7), dan verzoeken wij een bedrag van € 30 over te maken op ING rekening NL18 INGB 0000 5334 87 ten name van Stichting het Réveil-Archief te Lisserbroek, o.v.v. ‘Réveildiner’. Drank is op de avond voor eigen rekening.

Voor meer informatie kunt u hier hun website bezoeken.

Locatie:
Evangelische Broedergemeente
Zusterplein 20
Zeist