Nederlands | English
Loading Events
04 september 2014

De onderzoeksgids brengt personen, overheidsinstellingen en particuliere organisaties in kaart die betrokken zijn geweest bij het Nederlandse emigratiebestel en ontsluit via 367 gestandaardiseerde beschrijvingen hun nagelaten archieven. De gids is vanaf 4 september beschikbaar via www.huygens.knaw.nl.

In ‘Polder en emigratie’ wordt het Nederlandse emigratiebeleid geanalyseerd als integraal onderdeel van de Nederlandse sociale en economische politiek tussen 1945 en 1967. Het boek zoomt in op de wijze waarop de verschillende hoofdrolspelers uit kringen van overheid en maatschappelijk middenveld na 1945 samenwerkten om vorm te geven aan dit beleid en plaatst het tegen de achtergrond van de Nederlandse verzorgingsstaat in de steigers en in een internationale context. Polder en emigratie’ werpt nieuw licht op het ontstaan van functioneel bestuur in Nederland en op de participatie van vrouwen en minderheden in een bestel dat een sterke gelijkenis vertoonde met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, maar dat werd gedomineerd door agrarische belangenorganisaties. De aandacht voor de internationale context heeft het mogelijk gemaakt verbanden te leggen met het ontstaan van ontwikkelingssamenwerking en met het Nederlandse immigratiebeleid.

Marijke van Faassen studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie verrichtte ze enige tijd onderzoek in opdracht. Sinds 1989 is ze als onderzoeker in dienst bij het Huygens ING waar zij aan diverse projecten heeft gewerkt.

Locatie:
Rijksuniversiteit Groningen

Groningen