Nederlands | English
Loading Events
23 november 2018

Het Huygens ING is één van de organisatoren van het zesde symposium Maritiem Portal en Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Het centrale thema op het symposium is: ‘Naar een nieuw maritiem landschap’.

Vertegenwoordigers van diverse maritieme musea, stichtingen, verenigingen en databases hebben, in de context van de Maritieme Koepelbijeenkomsten, de afgelopen jaren gezamenlijk plannen uitgewerkt voor de ‘bouw’ van een digitaal maritiem-historisch huis oftewel een Maritiem Portal (MP). Geïnteresseerden in het Nederlandse maritieme verleden en heden kunnen daarin op een toegankelijke manier up-to-date informatie vinden over tentoonstellingen, lezingen, publicaties en tal van maritiem-historische collecties. De kern van het Maritiem Portal wordt gevormd door de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN).
Op 11 maart 2016 was de startbijeenkomst van het Maritiem Portal en de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Vanaf 18 november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. Het Maritiem Portal wordt ontwikkeld en gehost bij het Huygens Instituut, dat in een Netwerk Maritieme Data ook andere projecten, databases en e-publicaties op maritiem gebied wil samenbrengen.

Graag nodigen de algemeen directeur van het Huygens ING – KNAW, de coördinatoren van de Maritieme Koepel, de Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal en de hoofdredactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland u als deelnemer, auteur of belangstellende uit voor het zesde symposium Maritiem Portal en Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland op 23 november 2018.

Wij hopen van harte u op vrijdagmiddag 23 november 2018 te mogen begroeten op Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam! Zou u zo vriendelijk willen zijn om u vóór vrijdag 16 november 2018 aan te melden bij marja.de.keuning@huygens.knaw.nl? Aanmelding is noodzakelijk in verband met de catering en toegang tot VR Journey Dare To Discover. Deelname aan het symposium is gratis. Bij voorbaat veel dank.
U kunt deze uitnodiging natuurlijk ook aan andere belangstellenden doorsturen.

Klik hier voor het volledige programma.

Locatie:
Het scheepvaartmuseum
Kattenburgerplein 1
Amsterdam