Nederlands | English
Loading Events
25 januari 2019

Oorkonden (‘charters’ in de archiefterminologie) vormen een rijke bron voor het historisch onderzoek. Zij geven informatie over alle mogelijke onderwerpen, en zijn in grote aantallen overgeleverd; in de Nederlandse archieven worden er tienduizenden bewaard. Om ze beter te ontsluiten zijn ze nu in één webportaal doorzoekbaar, op basis van de beschrijvingen in de archieftoegangen.

De Digitale Charterbank Nederland zal worden gelanceerd tijdens een colloquium, waarin de organisatoren dit nieuwe onderzoeksapparaat zullen voorstellen en enkele onderzoekers hun eerste bevindingen zullen toelichten. Het vindt plaats in het Utrechts Archief en begint om 14.00 uur.

Sprekers: Els De Paermentier (Universiteit Gent), Hans Mol (Universtiteit Leiden/Fryske Akademy), Ronald van der Spiegel (onafhankelijk onderzoeker), Gerard Mulder (DE REE Archiefsystemen), Jan Burgers en Rik Hoekstra (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis).

Deelname is kostenloos, maar wel graag aanmelden via rsvp@hetutrechtsarchief.nl o.v.v. Charterbank. Aanmelden kan tot en met 18 januari 2019.

Locatie:
Het Utrechts Archief
Hamburgerstraat 28
Utrecht