Nederlands | English
Loading Events
30 november 2018

Op 30 november organiseert KNHG het Jaarcongres: ‘Uitsluiting, stilte en taboe in de geschiedenis’, in Haarlem. Met dit congres wil het KNHG stiltes in de geschiedenis doorbreken door achterliggende processen van uitsluiting, verzwijging en taboeïsering voor het voetlicht te brengen en laten zien hoe ons vakgebied zelf onbewust deze stiltes in stand houdt.

Geschiedenis is een levend vak en staat in een directe relatie met de eigentijdse samenleving. Maatschappelijke ontwikkelingen, kwesties en discussies oefenen, meestal na verloop van tijd, invloed uit op de agenda van de historische wetenschap. Het heden maakt telkens andere delen, perioden en aspecten van het verleden relevant en interessant. Na 1989 bijvoorbeeld werden de geschiedenis van de Sovjet-Unie en het socialisme minder interessant, terwijl inzicht in de achtergrond van het Balkanconflict en het nationalisme urgentie kreeg. Migratie, integratie, vluchtelingenstromen vanuit nieuwe conflictgebieden, terrorisme en veiligheidsvraagstukken maken dat wij nieuwe vragen stellen aan het verleden. Het zoeklicht van het heden maakt een ander historisch landschap zichtbaar. Of anders gezegd: een andere laag van het verleden wordt opengelegd, dat waarover voorheen gezwegen werd, waarover stilte heerste, wordt bespreekbaar gemaakt.

Zie voor meer informatie over het programma, de sessies en de locatie onze website.

Locatie:
Schuilkerk De Grote Vermaning
Frankestraat 24
Haarlem