Nederlands | English
Loading Events
25 november 2015

Het Huygens ING (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) en het Descartes Centre (Universiteit Utrecht) nodigen u uit voor de achtste Huygens-Descarteslezing op woensdag 25 november in Teylers Museum te Haarlem. Prof. Renate Dürr (Universität Tübingen) zal spreken over “Mapping the miracle: empirical approaches in the Exodus debate of the 18th century”.

Prof. Dürr bespreekt het werk van de Jezuïet Claude Sicard (1677-1726), hoofd van de orde in Caïro en missionaris onder de Egyptische Kopten. In opdracht van de Franse overheid ondernam Sicard uitgebreide reizen door Egypte en publiceerde daarbij de eerste betrouwbare kaarten van zowel het antieke als het moderne Egypte. Tijdens zijn reizen ontdekte hij onder meer de ruïnes van Thebe en het Grote Labyrint en beschreef hij voor het eerst talloze antieke plaatsen.

Een kwestie die Sicard in het bijzonder bezighield was die van het Exodus-verhaal uit het Oude Testament. Na Spinoza’s verhandeling over het wonder van de Rode Zee en Pierre Bayle’s kritische reacties daarop werd het verhaal van de overtocht van de Israëlieten een lakmoesproef voor het Oude Testament in de achttiende eeuw – ongeacht of men de geloofwaardigheid van bijbelteksten wilde bevestigen of ontkrachten. Hoewel dit thema tot nu toe vooral is gezien als een rotestantse aangelegenheid, zal de lezing zal zich richten op de Jezuïtische invloed op het debat – een invloed die was gebaseerd op hun ter plaatse verworven kennis en hun voorkeur voor empirische onderbouwing.

Door zich te richten op empiricisme binnen de historische bijbelkritiek brengt de Huygens-Descarteslezing een onorthodoxe benadering van het Exodusdebat binnen de achttiende-eeuwse Europese Republiek der Letteren onder de aandacht. Aangezien de empirische kennis die zo’n doorslaggevende rol in het debat speelde afkomstig uit Egypte was, zal Renate Dürr zich richten op manieren waarop kennis werd verzameld en naar Europa gebracht; het belang van uitgevers in de reproductie van deze kennis en de invloed van de Jezuïeten op de vroege Verlichting.

Over de spreker

Renate Dürr is hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Tübingen, en heeft zich gespecialiseerd op het gebied van religieuze, culturele en intellectuele geschiedenis. Momenteel werkt ze aan de geschiedenis van Jezuïtisch missiewerk en in het bijzonder aan een boek (geschreven in samenwerking met prof. Ulrike Strasser (University of San Diego)) over de rol van het Duitse missietijdschrift Der Neue Welt=Bott als een kanaal van ‘globale’ kennis met directe invloed op de Europese Verlichting.

Over de Huygens-Descarteslezing

De jaarlijkse Huygens-Descarteslezing is een gezamenlijk initiatief van het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities (Universiteit Utrecht) en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen). Vorige sprekers waren onder meer Harold Cook (Brown), Pamela Smith (Columbia), John Pickstone (Manchester), and Paula Findlen (Stanford).

Tijd en plaats

Gehoorzaal, Teylers Museum, 25 november 2015, 15.30 (zaal open vanaf 15.00).

Na de lezing bent u uitgenodigd voor een receptie. Aan het bijwonen van de lezing zijn geen kosten verbonden; aanmelding is niet nodig. De voertaal is Engels.

Locatie:
Teylers Museum
Spaarne 16
Haarlem