Nederlands | English
30 november 2017 7:30 pm - 30 november 2017 10:00 pm

Er is een opvallende discrepantie tussen het belang van de democratie voor de Nederlandse samenleving en het beperkte enthousiasme dat het eeuwfeest van het algemeen kiesrecht tot nu toe weet op te roepen. Dat is wellicht een politiek probleem, van wegvloeiende politieke legitimiteit, maar het is ook een historisch probleem: waar komt die discrepantie vandaan, en op welke manier geven politiek-historici daarvan rekenschap? Hoe moeten we de geschiedenis schrijven van de democratie, en meer in het bijzonder van het algemeen kiesrecht, nu de democratie voornamelijk genoemd wordt in combinatie met ‘de crisis van…’. Is de geschiedenis van een democratie het verhaal van een miskend succes – en zouden we als historici onze zegeningen moeten tellen door de succesformule te ontrafelen? Of is hier sprake van een gestage erosie en is het onze taak de oorzaken ervan te identificeren om zo bij te dragen aan de remedies van de gekwelde democratie?

In het kader van de conferentie State of the Art in the History of Politics zullen historici van de Nederlandse politieke geschiedenis zich in een aantal korte statements over die vragen buigen om vervolgens in debat te gaan met de zaal over de vraag of de geschiedenis van de democratie als success story of als Verfallsgeschichte geschreven moet worden.

Meld je aan via simone.nieuwenbroek@huygens.knaw.nl.

Met medewerking van prof. dr. Mieke Aerts (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Remieg Aerts (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Mineke Bosch (Universiteit Groningen), dr. Annelien de Dijn (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Wim van Meurs (Radboud Universiteit Nijmegen), dr. Ron de Jong (Kiesraad) en prof. dr. Henk te Velde (Universiteit Leiden).

Onder leiding van prof. dr. Ido de Haan (Universiteit Utrecht).

Locatie:
Dudok
Hofweg 1A
Den Haag