Nederlands | English
Loading Events
05 februari 2014

Op 5 en 6 februari 2014 vindt te Maastricht een tweedaags congres plaats met als thema de uitwendige aspecten van middeleeuwse documenten. Daarmee brengen de organisatoren twee wetenschappelijke disciplines bij elkaar die traditioneel gescheiden wegen gaan, hoewel ze beide gericht zijn op de middeleeuwse handschriften: enerzijds de codicologie, die het boek bestudeert, en anderzijds de diplomatiek, die ambtelijke schriftstukken zoals oorkonden en rekeningen tot onderwerp van studie heeft. Het is voor het eerst dat de gebruikers van bibliotheek en archief hun denkbeelden en methodes op een dergelijk evenement met elkaar confronteren.

Experts uit beide vakgebieden, afkomstig uit heel Europa, houden lezingen over uiteenlopende onderwerpen als het gebruik van schaaps- en geitenperkament, decoraties in grafelijke rekeningen, de archieforganisatie in de abdij van Cîteaux, en het schrift in Portugese documenten. Ook is er plaats voor moderne digitale onderzoekstechnieken, getuige een sessie gewijd aan automatische meting van tekstdichtheid en analyse van het handschrift. In de marge van het congres worden voorts twee publiekslezingen gehouden, door Erik Kwakkel (Universiteit Leiden) en Truus Roks (Regionaal Historisch Centrum Limburg).

Het congres is georganiseerd door de Belgisch-Nederlandse werkgroep ‘Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen’, in samenwerking met onder andere het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis en het Regionaal Historisch Centrum Limburg.

Aanmelden kan  tot uiterlijk 22 januari via het registratie formulier. Het volledige programma vindt u hier.

Locatie:
Regionaal Historisch Centrum Limburg
Sint Pieterstraat 7
Maastricht