Nederlands | English
Loading Events
14 september 2018

Het Nederlandse grondgebied was in de vijftiende eeuw een lappendeken van hertogdommen, graafschappen en heerlijkheden. Iedere grens werd bevochten en stond nooit voor langere tijd vast. Tegelijkertijd beleefden de Hanzesteden hun hoogtijdagen. Dit netwerk was van onschatbaar belang voor de steden, hun handel en economie. Ook de kunsten kwamen terecht in een stroomversnelling, onder meer door de introductie van de boekdrukkunst.

Onze collega Jan Burgers start de dag met een overzichtscollege van Nederland in de vijftiende eeuw. In de lezing Van zelfstandige vorstendommen naar de ‘Landen van herwaarts over’ toont hij aan hoe de politieke integratie van de Nederlanden tot stand kwam. Burgers vertelt hierbij over de samenvoeging onder de Bourgondiërs en Habsburgers tot aan de Opstand en het bestuurssysteem met de standen en Staten. Ook laat hij zien hoe het mogelijk was dat afzonderlijke, elkaar beconcurrerende landen zo gemakkelijk konden worden geïntegreerd in één politiek verband, dat ook crises als de dood van Karel de Stoute overleefde. Burgers ontrafelt dit raadsel van de Nederlandse identiteit.

Lees hier  een interview met Jan Burgers over zijn hoorcollege.

Tijdens de collegedag op vrijdag 14 september 2018 spreken nog drie andere deskundigen in het Dominicanenklooster in Zwolle: Luc Panhuysen, Herman Pleij en Justyna Wubs-Mrozewicz.

Kaarten inclusief lunch kunt u kopen op de website van het Historisch Nieuwsblad vanaf € 69,-.

Locatie:
Dominicanenklooster
Assendorperstraat 29
Zwolle