Nederlands | English
22 juni 2017 3:00 pm - 22 juni 2017 5:00 pm

Op 22 juni organiseert de Werkgroep Historie & Internationale Politiek (WHIP) zijn tweede bijeenkomst op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit zal voor het laatst zijn aan de Bezuidenhoutseweg. Samen met een aantal andere overheidsdiensten zal het ministerie – na 32 jaar op de huidige locatie – in de zomer gehuisvest worden in het verbouwde voormalige ministerie van VROM.

Discussiethema: de toegankelijkheid van (digitale) archieven. Steeds vaker komt het voor dat onderzoekers stuiten op problemen met betrekking tot de openbaarheid en toegankelijkheid van overheidsarchieven. Is hier sprake van een trend? Zo ja, hoe kan deze worden verklaard en wat kan ertegen worden gedaan? Daarnaast zijn er toenemende zorgen over de impact van de digitalisering van het archiefbeheer bij overheidsinstellingen. Wat zijn de gevolgen hiervan voor (toekomstige) onderzoekers?

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Rimko van der Maar en Bert van der Zwan (r.vandermaar@uva.nl met cc. aan bert-vander.zwan@minbuza.nl)

Programma en sprekers:

15.00        Inloop

15.30        Introductie Bert van der Zwan en Ruud van Dijk (voorzitter)

15.40       Marc Dierikx (senior-onderzoeker aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en tevens lid van de archiefcommissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken)

16. 05       Anselm van der Peet (senior wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

16.30        Discussie

17.00        Borrel

Locatie: