2 oktober

Studiemiddag Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden


Locatie IISG, Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, Max Nettlau zaal
Aanvang/einde 13:00 - 17:00 uur

Op maandag 2 oktober 2023 zullen vier nieuwe delen in de reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden (MVN) worden gepresenteerd. Naar aanleiding van deze mijlpaal organiseren het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Cultuur van de KNAW en de MVN-projectcommissie een studiemiddag over verleden en toekomst van (digitale) edities. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: in hoeverre heeft de MVN-reeks de oorspronkelijke doelstellingen waargemaakt, wat zijn de ervaringen van gebruikers van de MVN-edities, wat zijn de mogelijkheden van de digitale omgeving van MVN-delen.

Hiermee zijn ook bijna alle lopende projecten voltooid. De MVN-projectcommissie streeft naar een afronding van de reeks in haar huidige vorm en dus ook van deze werkzaamheden. De commissie wil de aanwezige vakgenoten uitnodigen om mee de bladzijde om te slaan, in een open gesprek over de desiderata voor toekomstige (digitale) edities in de medioneerlandistiek.

De nieuwe delen, die in digitale vorm verschijnen, zijn:

Aanmelding

Gelieve uw aanwezigheid aan te melden door middel van een e-mail aan: secretariaat@bb.huc.knaw.nl, onder vermelding van ‘Studiemiddag MVN 2 oktober’. Ook studenten zijn van harte welkom! Deelname is kosteloos. De inloop vanaf 12:45 uur.

Er zal een mogelijkheid zijn de bijeenkomst via Teams of Zoom bij te wonen (deelname aan de discussie kan echter alleen in de zaal): als u hiervan gebruik wilt maken dit svp expliciet aangeven bij uw aanmelding.

Indien u zich eerder al heeft opgegeven, gelieve dit niet opnieuw te doen.