26 oktober 2019

Nacht van de geschiedenis


Locatie Rijksmuseum
Aanvang/einde 20.00 uur - 01.00 uur

Op zaterdag 26 oktober van 20.00 uur tot 01.00 uur vindt in het Rijksmuseum de Nacht van de Geschiedenis 2019 plaats. Het Huygens ING is één van de zes partners van de Nacht.

Het thema is Zij/Hij. De verhoudingen tussen de seksen staan op scherp. Wereldwijde bewegingen als #MeToo en HeforShe vragen aandacht voor genderverschillen en de rol van vrouwen in de hedendaagse samenleving als ook in het verleden. Want hoe kan het dat we vooral de namen kennen van mannen uit het verleden? In het jaar dat we 100 jaar vrouwenkiesrecht vieren kijkt de Nacht van de Geschiedenis terug op de vraag: hoe zijn genderverschillen historisch gevormd? Meer informatie over het programma vind je hier.

De Nacht van de Geschiedenis wordt mede mogelijk gemaakt door het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, de Black Achievement Month, het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG), het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en ons. De organisatie van de Nacht van de Geschiedenis ligt in handen van bovengenoemde partners en het Rijksmuseum.