6 december 2023

Lancering Diplomatieke Getuigenissen


Locatie Trippenhuis, hoofdkantoor KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Aanvang/einde 15:00 uur - 18:00 uur

Een oral history-project over het buitenlands beleid van Nederland

In het kader van het project “Diplomatieke Getuigenissen” verzamelde het Huygens Instituut twee jaar lang de herinneringen van oud-diplomaten. In die twee jaar zijn meer dan 90 interviews met 40 oud-diplomaten en beleidsmedewerkers afgenomen en digitaal vastgelegd. Namens Nederland waren ze getuige van ingrijpende gebeurtenissen op het wereldtoneel. De interviews werden gebundeld in een digitale collectie, waarop deze oral histories te belezen en te bekijken zijn. Dankzij het gebruik van spraakherkenningstechnologieën is de collectie ook volledig doorzoekbaar op tekst.

Tijdens dit programma lanceren we niet alleen de digitale collectie, maar gaan wij en onze gasten in op de vraag hoe oral history ons kan helpen om de ontwikkeling van de Nederlandse diplomatie beter te begrijpen en waar de toegevoegde waarde ligt van het geheugen als historische bron.

Sprekers zijn o.a.:

Cees Heere, onderzoeker en interviewer voor het project, zal de collectie presenteren, en aan de hand van een aantal interviews laten zien hoe oral history-methodiek de diplomatieke geschiedschrijving kan verrijken.

Duco Hellema is Emeritus Professor Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Hij houdt zich vooral bezig met de internationale betrekkingen in de twintigste eeuw en met de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek, en schreef o.a. het standaardwerk Nederland in de Wereld.

Renée Jones-Bos, voormalig ambassadeur in de Verenigde Staten (2008-2012) en de Rusland (2016-2019), werd voor het project geïnterviewd. Terugkijkend op haar eigen loopbaan reflecteert ze op de ontwikkeling van het Nederlandse buitenlandbeleid.