Nederlands | English

De eBNM wordt ontwikkeld onder aansturing van en onderhouden door de Universiteitsbibliotheek Leiden, afdeling Bijzonder Collecties (hoofdconservator André Bouwman, opdrachtgever eBNM+).

Het eBNM+project heeft als doel de data over te zetten van OCLC/Pica naar een flexiblelere datastructuur en applicatie waardoor de eBNM+ kan gaan functioneren als een belangrijke open-accessbron waarnaar gelinkt kan worden door andere bronnen en systemen. Duurzaamheid en persistency zijn hierbij van het grootste belang.

De nieuwe eBNM+ zal gaan beschikken over de volgende kwaliteiten:

  1. vrij toegankelijk voor iedere gebruiker, waar ook ter wereld;
  2. eenvoudig opnemen van nieuwe bijdragen en aanbrengen van correcties door wetenschappers;
  3. eenvoudig linken aan gerelateerde databases; op termijn ook beschikbaar voor cross searching (simultaan doorzoeken van meerdere databases) vanuit een interface;
  4. voorbereid op het opnemen van nieuwe gegevensverzamelingen zoals:
    • onderzoeksgegevens met betrekking tot Middelnederlandse teksten die werden gedrukt voor 1541 en de boeken waarin ze bewaard zijn gebleven ;
    • artikelen over Middelnederlandse teksten en hun auteurs (verbonden aan de huidige gethesaureerde informatie).

Hierdoor ontstaan nog meer mogelijkheden voor linking naar en vanuit andere digitale bronnen.

Contact

drs. Guido Gerritsen