Nederlands | English

De Middelnederlandse tekstcultuur vormt een belangrijk deel van het culturele erfgoed van de lage landen. De elektronische Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (eBNM) is de database waarin tekstuele, codicologische en historische informatie over duizenden Middelnederlandse manuscripten wordt verzameld en beschikbaar wordt gesteld. Deze manuscripten zijn verspreid over de hele wereld. De eBNM de belangrijkste informatiebron voor onderzoekers die zich richten op de middeleeuwen in de Nederlanden.

De eBNM wordt ontwikkeld onder aansturing van en onderhouden door de Universiteitsbibliotheek Leiden, afdeling Bijzonder Collecties (hoofdconservator André Bouwman, opdrachtgever eBNM+).

De nieuwe eBNM+ zal gaan beschikken over de volgende kwaliteiten:

  1. vrij toegankelijk voor iedere gebruiker, waar ook ter wereld;
  2. eenvoudig opnemen van nieuwe bijdragen en aanbrengen van correcties door wetenschappers;
  3. eenvoudig linken aan gerelateerde databases; op termijn ook beschikbaar voor cross searching (simultaan doorzoeken van meerdere databases) vanuit een interface;
  4. voorbereid op het opnemen van nieuwe gegevensverzamelingen zoals:
    • onderzoeksgegevens met betrekking tot Middelnederlandse teksten die werden gedrukt voor 1541 en de boeken waarin ze bewaard zijn gebleven ;
    • artikelen over Middelnederlandse teksten en hun auteurs (verbonden aan de huidige gethesaureerde informatie).

Contact

drs. Guido Gerritsen