Nederlands | English

Het project  betrof een experiment waarbij beschrijvingen/illustraties  van de werking van werktuigen en  mechanische processen in wetenschappelijke verhandelingen op dynamische wijze in de vorm van animaties in 2 en 3 D op een website zichtbaar werden  gemaakt en direct gelinkt naar publicaties in drukvorm.

Om deze visualisaties mogelijk te maken analyseerden de  wetenschapshistoricus Tiemen Cocquyt (Boerhaave museum) gedetacheerd bij het (Huygens ING) en de game developer Dylan Nagel, gespecialiseerd in kennisrepresentaties voor onderzoek en cultureel erfgoed (Wild CARD)  illustraties van mechanische werktuigen en beschrijvingen van dynamische processen in de werken van Christiaan Huygens, Simon Stevin, Johannes Swammerdam e.a. (op basis van expertise bij het Huygens ING) en ontwikkelen op basis daarvan  computer animaties.  Medeaanvrager Maarten Hoogerwerf van DANS verzorgde met zijn collega’s Heleen van de Schraaf  m.b.v. persistent identifiers en QR-technologie een duurzame en gebruiksvriendelijke koppeling tussen de publicatie in drukvorm en de online visualisaties en Michiel Thijssen BRILL bracht het uitgeversperspectief in.

Andere leden van het project team waren Leen Breure, expert op het gebied van enriched publications en Huib Zuidervaart en Eric Jorink die respectievelijk bijdragen leverden aan de casussen op het gebied van de geschiedenis van de natuurwetenschappen en de visualisaties van Jan Swammerdam.

Download het rapport.