Nederlands | English

In het kader van het DiXiT Opleidingsnetwerk rond wetenschappelijke digitale edities, gecoördineerd vanuit de universiteit van Keulen, wordt onderzoek gedaan naar een aantal belangrijke aspecten van de wetenschappelijke digitale editie. Vragen zijn bijvoorbeeld hoe de wetenschappelijke editie zich verhoudt tot massadigitalisatie op de wijze van Google, wat de rol kan zijn van crowdsourcing, en hoe de editie op meerdere platforms flexibel kan worden gepresenteerd.
Binnen Huygens ING worden twee deelprojecten uitgevoerd. Elena Spadini onderzoekt een mogelijke combinatie van enerzijds de vervaardiging van edities binnen de TEI infrastructuur, waarbij gebruik wordt gemaakt XML-codering, en anderzijds gebruikersvriendelijker online editie-omgevingen. Heidi Dowding onderzoekt het spanningsveld tussen de wenselijkheid van open access publicatie van edities en de realiteit dat het langdurig beschikbaar houden van een digitale editie ook geld kost.

Contact

dr. Peter Boot