Nederlands | English
 

Eef Dijkhof

Biografie:

Eef Dijkhof studeerde Middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1997 promoveerde op een proefschrift over het oorkondewezen van de belangrijkste steden en kloosters in Holland en Zeeland in de dertiende en het eerste kwart van de veertiende eeuw. Hij is gespecialiseerd in het bestuderen en het uitgeven van Middeleeuwse oorkonden en publiceerde diverse bronnenuitgaven en studies op dit terrein. Sinds 2001 is hij werkzaam bij het Huygens ING waar hij onder meer betrokken was bij de uitgave van deel V van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland, en deel V van de bronnenuitgave over de geschiedenis van de dagvaarten van de staten en steden van Holland en Zeeland. Momenteel is hij projectleider van het ‘Repertorium van Ambtenaren en Ambtsdragers van de graven van Holland en Zeeland in de Middeleeuwen’ (RAA II). Daarnaast is hij algemeen secretaris van Porta Historica, een netwerk dat in 2006 op initiatief van het Huygens ING is opgericht en internationaal onderzoekers en instituten samenbrengt die zich bezighouden met het ontsluiten, editeren en analyseren van historische bronnen.

Onderzoeks- en andere projecten:

Belangrijkste publicaties:

  • ‘Goatskin and growing literacy: The penetration of writing in the former counties of Holland and Zeeland in the thirteenth century in relation to the changes of the internal en external features of the charters issued’, in: K. Heidecker, red., Charters and the use of the written word in medieval society, Turnhout 2000 (Utrecht Studies in medieval literacy 5), p. 101–112.
  • (m.m.v. J.G. Kruisheer) Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, V, 1291 tot 1299, Den Haag 2005.
  • ‘Die Entstehung der Abtei Graefenthal und deren Beziehung zur Münsterabtei Roermond – Eine diplomatische Untersuchung zur Gründung der Abtei’. In: Graefenthal. Ein Kloster der Zisterzienserinen am Niederrhein (Arbeitsheft der rheinische Denkmalpflege 72 [2008]) p. 49-62.

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure