Nederlands | English

Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant (DONB) is een project van de Stichting Brabantse Bronnen. Het is een vervolg van het gedrukte en inmiddels gedigitaliseerde Oorkondenboek van Noord-Brabant (ONB) tot 1312. Tot op heden zijn twee delen van het ONB gepubliceerd:

Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. I De Meierij van ’s-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert). H.P.H. Camps ed. (’s-Gravenhage 1979).

Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. II De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom. M. Dillo en G.A.M. van Synghel ed. (Den Haag 2000).