Nederlands | English
 

Marc Dierikx

 • Dr. Marc Dierikx
 • Senior-onderzoeker
 • Afdeling Geschiedenis
 • Specialisaties: Nederlands buitenlands beleid; ontwikkelingssamenwerking; luchtvaartgeschiedenis; Amerikanistiek; techniekgeschiedenis
 • marc.dierikx@huygens.knaw.nl
 • 020-2246827

Biografie:

Marc Dierikx studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen), waar hij in 1988 ook promoveerde. Sindsdien was hij onder meer verbonden aan de Radboud Universiteit, de KNAW (Programma voor Akademie-Onderzoekers), de London School of Economics, Auburn University (USA), de Smithsonian Institution (USA), en de Universiteit Utrecht. Van 1998 tot 2009 was hij bij het Huygens ING projectleider van de bronnenpublicatie ‘Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking’. Sinds 2008 is hij projectleider van de digitale bronnenpublicatie over Nederland en de Europese integratie in periode 1950-1986. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met buitenlandse partners.

Onderzoeks- en andere projecten:

Nevenfuncties

 • Eigenaar Bureau voor Historisch Onderzoek Scriptura

Publicaties

Bijdragen aan instituutspublicaties:

 • Diplomacy and Development (Proceedings of the 10th International Conference of Editors of Diplomatic Documents)
 • Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Bronnenuitgave (Deel 1, 1945-1963)
 • Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Bronnenuitgave (Complete serie.)
 • Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Bronnenuitgave (Deel 2, 1964-1967)
 • Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking. Bronnenuitgave (Deel 3, 1967-1973)
 • Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking. Bronnenuitgave (Deel 4, 1973-1977)
 • Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Bronnenuitgave (Deel 5, 1977-1982)
 • Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Bronnenuitgave (Deel 6, 1982-1989)

Overige publicaties:

Boeken

 • Bevlogen Jaren. Nederlandse burgerluchtvaart tussen de wereldoorlogen (Houten: Unieboek, 1986), 207 pp.
 • Begrensde Horizonten. De internationale burgerluchtvaartpolitiek van Nederland in het interbellum (Zwolle: Tjeenk Willink, 1988), 237 pp. – dissertatie; Promotor Prof.dr. A.F. Manning.
 • Op de drempel van de lucht. Tachtig jaar Schiphol (Den Haag: Sdu, 1996), 480 pp. (co-auteur A.C.A.M. Bouwens)
 • Fokker: A transatlantic biography (Washington DC: Smithsonian Institution University Press, 1997), 250 pp.
 • Dwarswind. Een biografie van Anthony Fokker (Den Haag: Sdu, 1997), 295 pp.
 • De Vrijheid in Beeld: Nederland en Amerika, 1945-nu (Den Haag: Sdu, 1997), 128 pp.
 • An Image of Freedom: the Netherlands and the United States, 1945 to the present (Den Haag: Sdu Publishers, 1997), 128 pp.
 • Building castles of the air. Schiphol Amsterdam and the development of airport infrastructure in Europe (Den Haag: Sdu Publishers, 1997), 342 pp. (co-auteur A.C.A.M. Bouwens)
 • Schiphol: Amsterdam’s Airport below the Sea (Shrewsbury: Airlife Publishing, 1999), 112 pp.
 • Blauw in de lucht. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, 1919-1999 (Den Haag: Sdu, 1999), 390 pp.
 • Schiphol: haven, station, knooppunt, sinds 1916 (Zutphen: Walburg Pers, 1999), 127 pp. (co-auteurs Gijs Mom, Adrienne van den Bogaard, Charley Werff)
 • Blue in the Sky: KLM Royal Dutch Airlines, 1919-1999 (The Hague: Sdu Publishers, 2000), 80 pp.
 • Een werkplaats voor de toekomst: Anthony Fokkerschool 1936-1993 (Utrecht: Matrijs, 2000), 160 pp. (co-auteur Ernest Hueting)
 • Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking – Deel 1: 1945-1963 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis / Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 2002), LXXX + 994 pp. [bronnenpublicatie, samengesteld met M. Breusers, C.P.M. Klep, E.M.L. Klinkers, A. Sens]
 • Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking – Deel 2: 1964-1967 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis / Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 2003), lxii + 580 pp. [bronnenpublicatie, samengesteld met C.P.M. Klep, E.M.L. Klinkers, M.G.M. Smits]
 • Uit de lucht gegrepen. Fokker als Nederlandse droom, 1945-1996 (Amsterdam: Boom, 2004), 324 pp.
 • Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking – Deel 3: 1967-1973 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis / Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 2005). [bronnenpublicatie, samengesteld met C.B. Feiken, E.M.L. Klinkers, M. Smits], lxx + 834 pp.
 • Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking – Deel 4: 1973-1977 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis / Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 2005). [bronnenpublicatie, samengesteld met C.B. Feiken, J. Gaemers, M. Smits], lxviii + 957 pp.
 • Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking – Deel 5: 1977-1982 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis / Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 2007). [bronnenpublicatie, samengesteld met C.B. Feiken, en M. Smits].
 • Clipping the Clouds. How Air Travel Changed the World (Westport CT: Praeger/ABC Clio, 2008)
 • Luchtspiegelingen. Cultuurgeschiedenis van de luchtvaart (Amsterdam: Boom, 2008)
 • Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking – Deel 6: 1982-1989 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis / Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 2009). [bronnenpublicatie, samengesteld met L.J. van Damme en M. Smits].
 • Diplomacy and Development. Proceedings of the 10th International Conference of Editors of Diplomatic Documents (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2010) [red.]
 • Common Fate, Common Future. A Documentary History of Monetary and Financial Cooperation in Europe, 1947-1974 (Den Haag: Huygens ING, 2012) [red.]

 

Artikelen en bijdragen

 • ‘De positie van Nederlands-Indië in de internationale burgerluchtvaart, 1918-1942′ in: P. Luykx, A. Manning (eds.), Nederland in de wereld, 1870-1950: Opstellen over buitenlandse en koloniale politiek. (Nijmegen 1988), p. 121-139.
 • ‘Struggle for prominence: Clashing Dutch and British interests on the colonial air routes, 1918-1942′ in: Journal of Contemporary History 26(1991) p. 333-351.
 • ‘Bermuda bias: Substantial ownership and effective control 45 years on’ in: Air Law 16(1991) nr. 3, p. 118-124.
 • ‘Shaping world aviation. Anglo-American civil aviation relations, 1944-1946′ in: Journal of Air Law and Commerce 57(1992) nr. 4, p. 795-840.
 • ‘Opkomst en ondergang van Anthony Fokker als internationaal vliegtuigbouwer, 1890-1939′, in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 108(1993) nr. 4, p. 711-721.
 • ‘The development of the European scheduled air transport network, 1920-1970: an explanatory model’ in: Proceedings 11th World Economic History Congress, Milan 1994, VOL. B8 (Milano: Università Bocconi, 1994), p. 73-91.
 • ‘Changing perspective: the French-Dutch competitive experience in intercontinental air transport, 1930-1960′ in: Actes du Colloque International “l’Aviation civile et commerciale des années 1920 à nos jours” (Paris: Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, 1994), p. 111-143.
 • ‘From privilege to popularity: the growth of leisure air travel since 1945′ in: Journal of Transport History 15 (1994) nr. 2, p. 97-117 (co-auteur: P.J. Lyth)
 • ‘”Hard work, living off the air.” Albert Plesman’s KLM in international aviation, 1919-1953′ in: From Airship to Airbus. The history of civil and commercial aviation VOL. 2, Pioneers and operations (Washington DC: Smithsonian Institution Press, 1995), p. 221-244.
 • ‘Le développement du réseaux européen de transport aérien, 1920-1970: un modèle explicatif’ (met P.J. Lyth) in: Michèle Merger, Albert Carreras, Andrea Giuntini (red.), Les Réseaux Européens Transnationaux, XIXe-XXe Siècles. Quels Enjeux? (Nantes: Ouest Editions, 1995), p. 133-158.
 • ‘In pursuit of the American dream: the spread of the televised American image and the rise of European tourism to the United States, 1945-1980′ in: Doeko Bosscher, Marja Roholl, Mel van Elteren (red.), American Culture in the Netherlands, [European Contributions to American Studies, VOL. 30] (Amsterdam: VU University Press, 1996), p. 114-132.
 • ‘”Een spel zonder kaarten”: KLM-landingsrechten als nationaal belang, 1945-1957′ in: D.A. Hellema, C. Wiebes, B. Zeeman (red.), Jaarboek Buitenlandse Zaken: Derde Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek (Den Haag: Sdu, 1997), p. 11-25.
 • The enchantment of the looking glass: the spread of the televised American image and the rise of Dutch tourism to the US, 1945-1980 (Brussels: University Press VU Brussel, 1997), p. 167-186.
 • ‘Vision and reality in the technological development of intercontinental air transport’ in: H. Trischler, H.L. Dienel (red.), Geschichte der Zukunft des Verkehrs. Verkehrskonzepte von der Frühen Neuzeit bis zum 21. Jahrhundert (Frankfurt/Main: Campus Verlag, 1997), p. 187-207.
 • ‘Administratieve automatisering’ in: Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw, deel 1 (Zutphen: Walburg Pers/SHT, 1998), p. 305-327 [gezamenlijk auteurschap E. van Oost, M. Dierikx, Th. van Hoorn]
 • ‘Toepassingen van computers: een nieuw avontuur’ in: E. van Oost, G. Alberts, J. van den Ende, H.W. Lintsen, De opkomst van de informatietechnologie in Nederland (Den Haag: Ten Hagen en Stam, 1998), p. 136-159 [gezamenlijk auteurschap E. van Oost, M. Dierikx, Th. van Hoorn]
 • ‘KLM: an airline outgrowing its flag’ in: H.L. Dienel, P.J. Lyth (red.), Flying the Flag. European commercial air transport since 1945 (London: Macmillan, 1998), p. 126-158.
 • ‘The noise barrier: aircraft technology, airport planning, and the general public’ in: Proceedings of the National Aviation Conference (Dayton, Wright State University Press, 1999), 355-363.
 • ‘Routes versus revenue: pioneering commercial aviation in Holland, 1919-1940′ in: Revue Belge de Philologie et d’Histoire 78(2001), 889-912.
 • ‘Inleiding’ in: Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking – Deel 1: 1945-1963 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis / Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 2002), xi-xxvii.
 • ‘Van uithoek tot knooppunt: Schiphol’ in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel V: Transport, Communicatie (Zutphen: Walburg Pers/Stichting Historie der Techniek, 2002), 116-143 (met J.W. Schot en A. Vlot).
 • ‘Wings of silver, wings of gold: money and technological change in the aircraft industry during the 1920s and 1930s’ in: Coen Vermeeren (ed.), Around Glare: a new aircraft material in context (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002), 81-97.
 • Inleiding in: Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking – Deel 2: 1964-1967 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis / Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 2003), ix-xxi.
 • Maas, Hendricus Jacobus van der (1899-1987)‘, in Biografisch Woordenboek van Nederland. [deel 6]
 • ‘Airports and the railways since 1945: Amsterdam, Paris, Frankfurt, London’ in: Hans-Liudger Dienel (ed), Unconnected transport networks. European intermodal traffic junctions 1800-2000 (Frankfurt/Main: Campus Verlag, 2004), 183-198.
 • ‘De ontwikkeling van het toezicht op de luchtvaart: Hoofd in de wolken of benen op de grond?’ in: 150 jaar Toezicht Verkeer en Waterstaat. Rampen, wetten en inspectiediensten (Den Haag: Sdu, 2004), 67-115.
 • ‘Wielding a bland blade: the Netherlands policy on international development cooperation and the Cold War in Asia’ in: Proceedings of the 7th International Conference of Editors of Diplomatic Documents (Canberra: Department of Foreign Affairs and Trade, 2004), 77-82.
 • ‘America: from example to exasperation?’ in: The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands, vol. 13 (Rekkem: Stichting Ons Erfdeel, 2005), 121-129.
 • Swarttouw, François (1932-1997)‘ in: Biografisch Woordenboek van Nederland [deel 6, 2008]
 • ‘Schiphol, 7-8 mei 1967′ in: Wim van den Doel (red.), Plaatsen van Herinnering [deel 4] (Amsterdam: Bert Bakker, 2005), 434-445.
 • Meijer, Jan (1914-1997)‘ in: Biografisch Woordenboek van Nederland [deel 6, 2008]
 • ‘Aviation – Commercial Aviation’ in: The Oxford Encyclopedia of Maritime History (Oxford: Oxford University Press, 2007), Vol. 1, p. 233-235.
 • ‘Air Travel’ in: Robertson, Roland, and Jan Aart Scholte, eds. Encyclopedia of Globalization (New York: Routledge, 2007), Vol. 1.
 • ‘Frappez Toujours. De diplomaat en het luchtvervoer’ in: Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (Amsterdam: Boom, 2007), 71-78.
 • ‘Developing policy on development: The Hague 1945-1977′ in: Helge Pharo, Monika Pohle-Fraser, The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe During the Cold War (Oslo: Academic Press, 2008), p. 223-249.
 • ‘”Mister Ontwikkelingshulp,” Jan Meijer’ in: Duco Hellema, Bert van der Zwan, Bob de Graaf (red), In dienst van Buitenlandse Zaken. Portretten van Nederlandse topdiplomaten (Amsterdam: Boom, 2008), p. 145-156.
 • ‘Beyond the Blue Horizon: Tourism and Travel’ in: Hans Krabbendam, Cornelis A. van Minnen, Giles Scott-Smith (red.), NL-USA. Four Centuries of Dutch-American Relations (Amsterdam: Boom, 2009), p. 1017-1026.
 • ‘Beyond the records. Paper, memory and fiction’ in: Marc Dierikx (red.), Diplomacy and Development. Proceedings of the 10th International Conference of Editors of Diplomatic Documents (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2010)
 • ‘L’aide néerlandaise en Afrique dans les années 1960. Un pas dans l’inconnu’ in: Afrique Contemporaine. Revue de l’Afrique et du développement 2010-4 (nr. 236), p. 67-79.

 

Conferentiebijdragen

 • Post-war Anglo-Dutch competition in international air transport op de jaarlijkse conferentie van de Economic and Social Research Council, London, september 1989 (met dr. P.J. Lyth).
 • From privilege to popularity: the growth of British leisure air travel since 1945 op het LSE Business History Seminar, 20 januari 1992 (met dr. P.J. Lyth, LSE Business History Unit).
 • Flying the flag: Commercial air transport Europe – USA, 1945-1980; its impact on international shipping op de conferentie ‘By sea and by air: five centuries of interaction between the Low Countries and the Americas, 1492-1992′, Rijksuniversiteit Leiden, 4-6 juni 1992.
 • Van tulpen en wolkenkrabbers: Beeldvorming van en toerisme naar de USA op de conferentie van de VGTE / Netherlands American Studies Association, Middelburg, 11 juni 1992.
 • From privilege to popularity: the growth of leisure air travel in Europe since 1945 op de World Conference on Transport Research, Lyon, Frankrijk, 29 juni – 3 juli 1992 (met dr. P.J. Lyth, LSE Business History Unit).
 • Albert Plesman’s KLM in international aviation, 1919-1953 op de Interational Conference on the History of Civil and Commercial Aviation “ICCA 92″, Luzern, Zwitserland, 23-29 augustus 1992.
 • Opkomst en ondergang van Anthony Fokker (1890-1939) als internationaal vliegtuigbouwer op het NHG congres “500 jaar Nederlandse ondernemers over de grenzen, 1492-1992″, Den Haag, 23 oktober 1992.
 • The development of the European Scheduled Air Transport Network, 1920-1970: An Explanatory Model op de ‘European Networks (19th – 20th Centuries)’ conferentie, Europees Universitair Instituut, Florence, Italië, 16-19 mei 1993 (met dr. P.J. Lyth).
 • Ein Modell für Analyse des Europäischen Flugverkehrs, op het seminar “Ponadnarodwe systemy transportowe w warunkach integracji Europejkiej”, Academy of Economics, Katowice, Polen, 1 juni 1993.
 • A new approach towards an analytical model for the development of the European air transport network, 1920-1970 op de conferentie “Institutional change and network evolution”, Laboratoire Stratégie et Technologie Ecole Centrale de Paris / Stockholm School of Economics, Stockholm, Zweden, 16-20 juni 1993.
 • Changing perspectives: the Franco-Dutch competitive experience in international air transport, 1930-1960 op het congres ‘Histoire de l’Aviation Commerciale depuis les Annees 1920′, Parijs, Frankrijk, 27-30 oktober 1993.
 • A new approach to international transport network analysis: the development of the European air transport network since 1919 – its economic and social significance op het 11th. International Economic History Congress, Milaan, Italië, 12-16 september 1994 (met dr. P.J. Lyth).
 • Vervoer en communicatie als wezenskenmerken van Amerikaanse technologie op de Derde Nederlandse Amerikanistendag, Amsterdam, 17 Maart 1995.
 • American cultural domination and the spread of transatlantic air travel op een internationaal symposium aan het Vesalius College van de Vrije Universiteit Brussel, 20-21 mei 1995
 • The European roles in creating global air transport networks op de 24th. Annual Meeting van de International Society for the Comparative Study of Civilizations, Wright State University, Dayton, Ohio, USA, 15-18 juni 1995
 • Massenflugverkehr nach 1945 op de conferentie Geschichte der Zukunft des Verkehrs. Entwürfe und Visionen zur Verkehrsgestaltung von 1800 bis zur Gegenwart in het Deutsches Museum, München, 6-8 juli 1995
 • KLM-Landingsrechten als nationaal belang, op het Symposium van het Nederlands Genootschap voor Internationale Betrekkingen, Den Haag (Ministerie van Buitenlandse Zaken), 20 December 1995.
 • KLM: An airline outgrowing its flag? op de conferentie van de Society for the History of Technology (SHOT), Londen, 1-4 augustus 1996.
 • From sound barrier to noise barrier: public and political reactions to the growth of air transport, op de 1998 National Aerospace Conference, Dayton, Ohio, USA, 1-3 oktober 1998.
 • Market forces and new aeronautical technology in the early 1930s, op de conferentie van de Society for the History of Technology (SHOT), München, 18-20 augustus 2000.
 • Source Publication as a Contracted Project: Dutch Development Cooperation and Foreign Aid Policy, 1945-1980, op de Sixth Biennial International Conference of Editors of Diplomatic Documents, U.S. Department of State, Washington, D.C., 30 april – 2 Mei 2001.
 • Materials and the development of aircraft: the influence of market forces, op de Conference on the relationship between design, material choice and application of aircraft materials, with respect to new developments in the industry, Technische Universiteit Delft, 24-26 september 2001.
 • Intermodal connections between Airports and Railway Stations: Schiphol, Paris CDG, Frankfurt and Heathrow since 1960, op de conferentie van het EU-onderzoekprogramma Coopération Scientifique et Technique (COST), ‘Towards a European Intermodal Transport Network – Lessons from History’, Berlijn, 27-28 september 2001.
 • The increasing role of network nodes in European air transport since 1945, op de conferentie ‘Towards A European Transport System: Long Term Perspectives’ van het EU-onderzoekprogramma Coopération Scientifique et Technique (COST), Lissabon, 23-26 mei 2002.
 • Wielding a bland blade: the Netherlands policy on international development cooperation and the Cold War in Asia op de Seventh International Conference of Editors of Diplomatic Documents, Australian Ministry of Foreign Affairs and Trade, Canberra, Australië, september 2003.
 • Developing policy on Development in The Hague op de Conferentie Development Cooperation in Europe, Kopenhagen, 27-29 april 2006.
 • Reconstructing the evolution of a new foreign policy field. The Hague’s contribution to international development cooperation, 1945-1989, Dublin, 9th International Conference of Editors of Diplomatic Documents, 25-29 april 2007.
 • Between Aid and Trade: Dutch Development Policy, 1949-1973, Zürich, Conferentie Towards a Global History of Development. Interweaving Culture, Polictics, Science and the Economy of Aid, 16-19 oktober 2008.
 • Sailing on a cloud: the development of transatlantic air tourism, Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 15-17 januari 2009.
 • Importing and exporting modernity: European Airports in a globalising world, 1920-1970, Tacoma, Society for the History of Technology Annual Meeting, 30 september-3 oktober 2010.
 • Débuts de la coopeération néerlandaise en Afrique, Parijs, Conferentie Cinquantenaire des Indépendances Afrquaines: développement et coopération – quelles perspectives d’avenir?, 29 oktober 2010.

Overige publicaties:

 • ‘Hoofdlijnen van internationale burgerluchtvaartpolitiek in het interbellum’ in: Ex Tempore 5(1985-1986) nr. 1, p. 1-12.
 • ‘Het West-Indisch bedrijf van de KLM, 1935-1940′ in: Luchtvaartwereld 3(1986) nr. 10 p. 288-291.
 • ’100 jaar Drees en de geschiedwetenschap: een verslag van het Drees-symposium te Leiden op 13 juni 1986′ in: Ex Tempore 6(1986-1987) nr. 1, p. 3-11.
 • ‘An inventor’s war: the Fokker – Schneider legal battle over synchronization of the aircraft machine-gun, 1916-1933′ in: World War I Aero. The journal of the early aeroplane 26(1987) nr. 117, p. 61 ff.
 • ‘Moeizame vlucht met tere vleugels: de rentabiliteitsontwikkeling van de KLM, 1919-1940′ in: Spiegel Historiael 23(1988) nr. 9, p. 376-381.
 • ‘Een leven in looping. Biografische schets van vliegtuigbouwer Anthony Fokker’ in: Kleio 32(1991) nr. 4, p. 6-11.
 • In: A.F. Manning, P.W. Klein (red.), Nederland rond 1900 (Amsterdam: Readers’ Digest, 1993), het hoofdstuk ‘Verkeer en Communicatie’.
 • ‘History of technology in The Netherlands’ in: SHOT Newsletter (december 1995)
 • De KLM en alliantievorming – een historische terugblik in: De wereld van KLM in 1998 (Wijk en Aalburg: Pictures Publishers, 1999), p. 22 ff.
 • ‘Geven?…Maar wat krijg je ervoor terug?’ Ontwikkelingssamenwerking, spagaat tussen moraliteit en handel in: Historisch Nieuwsblad 11(2002) nr. 4 (juni), 32-36.
 • ‘Source publication as a contracted project: Dutch development cooperation and foreign aid policy, 1945-1980′ in: Documenting Diplomacy in the 21st Century. Proceedings of the Sixth Conference of Editors of Diplomatic Documents (Washington DC: United States Department of State, 2002), 34-37.
 • ‘Van vlaggenschip tot big business. De ontwikkeling van het wereldluchtverkeer’ in: Geografie [Maandblad van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap] 12(2003) nr. 10 (dec. 2003), 7-11.
 • ‘A gleam of silver disappearing into the clouds: How time stopped flying for Fokker’ in: The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands, vol. 12 (Rekkem: Stichting Ons Erfdeel, 2004), 58-64.
 • ‘In arren moede. Nederlandse ontwikkelingshulp in een notendop, 1949-1989′ in: Transparant. Tijdschrift van Christen-Historici 20(2009)nr.4, p. 4-8.
 • ‘Daniël Goedhuis – diplomat in air law’ in: Journaal LuchtRecht 2009 nr. 4, p. 13-18
 • ‘De ontwikkeling van de ‘mainports’ Rotterdam en Schiphol en de rol van de overheid’ in: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Mainport Holland, voor onze toekomst. Bekeken door 4 vensters [Rapport Project Langetermijnvisie Mainports] (Den Haag 2010), p. 49-70.

 

Boekrecensies

 • Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Tijdschrift voor Geschiedenis, Air and Space Law, Journal of Transport History, Journal of American History, Technology and Culture, Enterprise and Society.

 

Diversen

 • Research en presentatie van een 8-delige serie TELEAC radioprogramma’s onder de titel Vastlopen in Vooruitgang rondom het thema van technologie als factor in de geschiedenis, april-juni 1998.
 • Redacteur themanummer Spiegel Historiael: ‘Van luchtballon tot satelliet; geschiedenis van de luchtvaart’ 35(2000) nr. 7/8 (juli/augustus).
 • Cursusteamlid Open Universiteit Nederland (vertaler/bewerker) t.a.v. de vierdelige serie cursusboeken Kijken naar Amerika: Twintigste-eeuwse Amerikaanse cultuur in de Verenigde Staten en in Nederland (Heerlen: Open Universiteit, 2000).
 • Medewerking aan radio- en televisieprogramma’s en –documentaires in Nederland en in het buitenland.
 • Organisatie en voorzitterschap 10th. Biannual International Conference of Editors of Diplomatic Documents, Den Haag, ministerie van Buitenlandse Zaken, 14-16 oktober 2009.
 • Regisseur filmproductie Airports & Aviation (Arnhem: Digital Film Center Europe, 2009).