Nederlands | English
 

Marja de Keuning

 • Mr. Drs. Marja de Keuning
 • Onderzoeker, redactiesecretaris BMGN/Low Countries Historical Review
 • Afdeling KNHG
 • Webredacteur/projectcoördinator Maritiem Portal, redactiesecretaris Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland
 • Specialisatie: maritieme geschiedenis; staats- en bestuursrecht
 • marja.de.keuning@huygens.knaw.nl
 • 020-2246878

Biografie:

Marja de Keuning studeerde Geschiedenis en Rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden (tegenwoordig Universiteit Leiden). Sinds november 1984 is zij in dienst van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) waar zij redactiesecretaris is van de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden/ Low Countries Historical Review (BMGN/LCHR). Haar werkzaamheden bestaan uit het redigeren van teksten en het persklaar maken van de kopij. Tevens is zij mede-verantwoordelijk voor de selectie van te recenseren boeken en recensenten. Daarnaast maakte ze vanaf 1984 deel uit van de eindredactie van de serie Nederlandse Historisch Bronnen. In de periode 2002-2006 werkte ze tevens aan het Repertorium Geschiedenis Nederland, dat is opgegaan in de Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG).

Onderzoeks- en andere projecten:

Belangrijkste publicaties:

 • M. de Keuning, ‘Tweederlije gevoelens’. Competentiegeschillen over zeevonden uit Nederlandse koopvaarders (1770-1772), Tijdschrift voor zeegeschiedenis 7:1 (1988) 51-75; M. de Keuning, ‘Strandvonderij langs de Hollandse kust in de achttiende eeuw’, Tijdschrift voor zeegeschiedenis 11:2 (1992) 5-28.
 • Kroniek 1995-2002 (Den Haag 1996-2003).
 • M. de Keuning, C. van Vliet, ‘Op zoek naar historische achtergrondinformatie. Het Repertorium Geschiedenis Nederland’, Genealogie. Kwartaalblad van het CBG (herfst 2004) 90-91.

Publicaties

Overige publicaties:

 • Th.S.H. Bos, M. de Keuning, J.P. de Valk (eds.), Nederlandse Historisch Bronnen, delen V-X (Den Haag 1985-1992).
 • Th.S.H. Bos, e.a., met medewerking van M. de Keuning, Oud fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het Historisch Genootschap, 1845-1969 (‘s-Gravenhage 1989) 372 blz.
 • M. de Keuning, ‘Het Nederlands Historisch Genootschap’, KB Centraal 18:8 (1988) 23-25.
 • M. de Keuning, ”Tweederlije gevoelens’. Competentiegeschillen over zeevonden uit Nederlandse koopvaarders (1770-1772)’, Tijdschrift voor zeegeschiedenis 7:1 (1988) 51-75.
 • M. de Keuning, ‘Strandroverij langs de Hollandse kust in de achttiende eeuw’, Tijdschrift voor zeegeschiedenis 11:2 (1992) 5-28.
 • M. de Keuning, G. N. van der Plaat, ‘Interview met prof. dr. M.E.H.N. Mout en dr. H.F.K. van Nierop’, NHG-Nieuws 2:2 (1995) 2-4.
 • [M. de Keuning], ‘Historisch Genootschap krijgt predikaat ‘Koninklijk”, Akademienieuws. Nieuwsbrief over de Akademie en de Akademie-instituten 8:35 (1995) 6.
 • J. Visser, De dagboeken van Willem Frederik, G. N. van der Plaat, met medewerking van S. Groenveld, O. Hellinga, M. de Keuning (eds.) (‘s-Gravenhage 1995) 932 blz.
 • M. de Keuning, G.N. van der Plaat, e.a.: Kroniek 1995-2002 (Den Haag 1996-2003).
 • M. de Keuning, C. van Vliet, ‘Interview met Els Jacobs’, HG-Nieuws 9:1 (2002) 2-3.
 • M. de Keuning, C. van Vliet, ‘Op zoek naar historische achtergrondinformatie. Het Repertorium Geschiedenis Nederland’, Genealogie. Kwartaalblad van het CBG (herfst 2004) 90-91.

020-2246878