Nederlands | English
 

Marja de Keuning

 • Mr Marja de Keuning, MA
 • Researcher, editing secretary BMGN/Low Countries Historical Review
 • Department of KNHG
 • Specialisation: Maritime history; municipal and constitutional law
 • marja.dekeuning@huygens.knaw.nl
 • +31 (0)20-2246878

Biografie:

Marja de Keuning studied History and Law at Leiden University. Since November 1984 she has been working for the Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) where she is editing secretary of the Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden/ Low Countries Historical Review (BMGN/LCHR). Her responsibilities consist of editing texts and preparing the text for printing. At the same time, she is partly responsible for the selection of the books to be the reviewed as well as the reviewers. Since 1984 she is member of the final editorial staff of the Nederlandse Historisch Bronnen series. In the period 2002-2006 she also worked on the Repertorium Geschiedenis Nederland, which has now merged with the Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG).

Research and other projects:

Major publications:

 • M. de Keuning, ‘Tweederlije gevoelens’. Competentiegeschillen over zeevonden uit Nederlandse koopvaarders (1770-1772), Tijdschrift voor zeegeschiedenis 7:1 (1988) 51-75; M. de Keuning, ‘Strandvonderij langs de Hollandse kust in de achttiende eeuw’, Tijdschrift voor zeegeschiedenis 11:2 (1992) 5-28.
 • Kroniek 1995-2002 (Den Haag 1996-2003).
 • M. de Keuning, C. van Vliet, ‘Op zoek naar historische achtergrondinformatie. Het Repertorium Geschiedenis Nederland’, Genealogie. Kwartaalblad van het CBG (herfst 2004) 90-91.

Publications

Other publications:

 • Th.S.H. Bos, M. de Keuning, J.P. de Valk (eds.), Nederlandse Historisch Bronnen, delen V-X (Den Haag 1985-1992).
 • Th.S.H. Bos, e.a., met medewerking van M. de Keuning, Oud fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het Historisch Genootschap, 1845-1969 (‘s-Gravenhage 1989) 372 blz.
 • M. de Keuning, ‘Het Nederlands Historisch Genootschap’, KB Centraal 18:8 (1988) 23-25.
 • M. de Keuning, ”Tweederlije gevoelens’. Competentiegeschillen over zeevonden uit Nederlandse koopvaarders (1770-1772)’, Tijdschrift voor zeegeschiedenis 7:1 (1988) 51-75.
 • M. de Keuning, ‘Strandroverij langs de Hollandse kust in de achttiende eeuw’, Tijdschrift voor zeegeschiedenis 11:2 (1992) 5-28.
 • M. de Keuning, G. N. van der Plaat, ‘Interview met prof. dr. M.E.H.N. Mout en dr. H.F.K. van Nierop’, NHG-Nieuws 2:2 (1995) 2-4.
 • [M. de Keuning], ‘Historisch Genootschap krijgt predikaat ‘Koninklijk”, Akademienieuws. Nieuwsbrief over de Akademie en de Akademie-instituten 8:35 (1995) 6.
 • J. Visser, De dagboeken van Willem Frederik, G. N. van der Plaat, met medewerking van S. Groenveld, O. Hellinga, M. de Keuning (eds.) (‘s-Gravenhage 1995) 932 blz.
 • M. de Keuning, G.N. van der Plaat, e.a.: Kroniek 1995-2002 (Den Haag 1996-2003).
 • M. de Keuning, C. van Vliet, ‘Interview met Els Jacobs’, HG-Nieuws 9:1 (2002) 2-3.
 • M. de Keuning, C. van Vliet, ‘Op zoek naar historische achtergrondinformatie. Het Repertorium Geschiedenis Nederland’, Genealogie. Kwartaalblad van het CBG (herfst 2004) 90-91.