Nederlands | English
 

Marja de Keuning

MarjadeKeuning KNHG

  • Mr. drs. Marja de Keuning
  • Onderzoeker, redactiesecretaris BMGN/Low Countries Historical Review
  • Afdeling KNHG
  • Webredacteur/projectcoördinator Maritiem Portal, redactiesecretaris Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland
  • Specialisatie: maritieme geschiedenis; staats- en bestuursrecht
  • marja.de.keuning@huygens.knaw.nl
  • 020-2246878
  • Linkedin

Biografie:

Marja de Keuning studeerde Geschiedenis en Rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden (tegenwoordig Universiteit Leiden). Sinds november 1984 is zij in dienst van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) waar zij redactiesecretaris is van de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden/ Low Countries Historical Review (BMGN/LCHR). Haar werkzaamheden bestaan uit het redigeren van teksten en het persklaar maken van de kopij. Tevens is zij mede-verantwoordelijk voor de selectie van te recenseren boeken en recensenten. Daarnaast maakte ze vanaf 1984 deel uit van de eindredactie van de serie Nederlandse Historisch Bronnen. In de periode 2002-2006 werkte ze tevens aan het Repertorium Geschiedenis Nederland, dat is opgegaan in de Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG). Vanaf 1 maart 2016 is Marja verbonden aan de projecten Maritiem Portal en Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland als webredacteur/projectcoördinator/redactiesecretaris.

Onderzoeks- en andere projecten:

Belangrijkste publicaties:

  • Marja de Keuning, ‘Website Het Maritiem Portal: de kracht van samenwerken’, Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs (maart 2018) 20-21.
  • Marja de Keuning, ‘Website. Het Maritiem Portal van Nederland https://maritiemportal.nl’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 35:2 (2016) 62-63.

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure