Nederlands | English
 

Leonie de Goei

 • Dr Leonie de Goei
 • Director of RNHS / Managing Editor BMGN – Low Countries Historical review
 • Department: Royal Netherlands Historical Society
 • leonie.degoei@huygens.knaw.nl
 • +31 (0)20-2246828

Biography:

Leonie de Goei studied Social and Economic History at Utrecht University. After graduating she worked at the Lau Mazirel Stichting, and studied the history of (child-) psychiatry and mental health care at the Trimbos Institute, and the Research Institute for History and Culture of the University of Utrecht. She gained her PhD at the University of Amsterdam in 2001 with a thesis on psychiatry, cultural criticism and the Dutch Mental Hygiene Movement (1924-1970). Since January 2008 she has been the director of the Royal Netherlands Historical Society (RNHS, Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap), the largest organization of professional historians in the Netherlands. She is also Managing Editor of BMGN – Low Countries Historical Review, the society’s leading academic journal for the history of the Netherlands, Belgium and their global presence. The journal has an impact factor, appears in print and online in open access, and publishes both Dutch and English contributions. The RNHS represents The Netherlands in the International Committee of Historical Sciences (ICHS) and collaborates closely with Huygens Institute for the History of the Netherlands (Huygens ING). Our most important cooperation is the web site Historici.nl. It offers a current agenda, an online community and a portal to a huge and ever growing number of digital resources. The site is initiated by KNHG and Huygens ING but is editorially independent.

For an overview of all activities of the RNHS, see  KNHG-Jaarverslag over 2013.

Research and other projects:

Major publications:

  • The International Relevance of Dutch History (Special Issue of BMGN – Low Countries Historical Review 125: 2-3; The Hague: Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, 2010. Klaas van Berkel & Leonie de Goei (eds.).
  • ‘Over opvoeding en psychiatrie, 1850-1960′ in: I. De Haan, W. Ten Have, J. Kennedy en PJ Knegtmans Het eenzame gelijk. Hervormers tussen droom en daad 1850-1950 (Amsterdam 2009) 205-220.
  • Kinderen van hun tijd. Zestig jaar kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland 1948-2008 (Assen 2008), met Timo Bolt.
  • De psychohygiënisten. Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezondheid in Nederland, 1924-1970 (proefschrift, Nijmegen 2001).

Publications

(selection)

  • ‘De provinciale overheid en de organisatie van de voor- en nazorg in Gelderland, 1934-1964′ in: J. Vijselaar. L. de Goei, J. Vos, G. Blok en L. de Graaf, Van streek. Honderd jaar geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland (Utrecht 2007) 75-93.
  • ‘Van neurosekliniek naar therapeutische gemeenschap. Het Veluweland van G.W. Arendsen Hein, 1948-1977′ in: J. Vijselaar. L. de Goei, J. Vos, G. Blok en L. de Graaf, Van streek. Honderd jaar geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland (Utrecht 2007) 225-251.
  • ‘Te gek voor hier, te goed voor daar’. Geschiedenis van de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU), 1978-2004 (Utrecht 2006), met M. van der Hoorn.
  • Een bron van zorg en goede werken. Geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg in Noord-Holland-Noord (Nijmegen 2002), met C. Th. Bakker.
  • ‘Psychiatry and Society. The Dutch Mental Hygiene Movement, 1924-1960′ in: M. Gijswijt-Hofstra and R. Porter (eds), Cultures of Psychiatry and Mental Health Care in Postwar Britain and The Netherlands (Amsterdam/Atlanta 1998) 61-78.
  • ‘Curium. De ontstaansgeschiedenis van een kinderpsychiatrische kliniek, 1936-1955′ in: L. de Goei, S. van ‘t Hof en G. Hutschemaekers (red.), Curium 1955-1995. Bladzijden uit de geschiedenis van de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie (Utrecht 1995) 5-32.
  • Thuis opgenomen. Uit de geschiedenis van de sociale psychiatrie in Nederland (Utrecht 1994), met H. Bakker en J. Vijselaar
  • ‘Psychiatrie en de Tweede Wereldoorlog: een verkenning te Zeist’ in: G. Hutschemaekers en C. Hrachovec (red.), Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwleiders in het Christelijk Sanatorium te Zeist (Nijmegen 1993) 197-216.
  • ‘The history of Child Psychiatry in The Netherlands: the first generation of academic child psychiatrists (1930-1980)’ in: L. de Goei, J. Vijselaar (eds.), Proceedings of the 1st European Congress on the History of Psychiatry and Mental Health Care (Rotterdam 1993) 230-235.
  • In de kinderschoenen. Ontstaan en ontwikkeling van de universitaire kinderpsychiatrie in Nederland, 1936-1978 (Utrecht 1992).
  • ‘Lau Mazirel en de Woonwagenwet van 1968′ in: P. Hovens en R. Dahler (red.), Zigeuners in Nederland. Cultuur, geschiedenis en beleid (Nijmegen/Rijswijk 1988) 145-193.
  • Lau Mazirel. Woonwagenvolk (Amsterdam 1987).