Nederlands | English
 

Leonie de Goei

 • Dr. Leonie de Goei
 • Directeur KNHG / Managing Editor BMGN – Low Countries Historical review
 • Afdeling Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
 • leonie.de.goei@huygens.knaw.nl
 • 020-2246828

Biografie:

Leonie de Goei studeerde sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie was zij werkzaam bij de Lau Mazirel Stichting, en deed zij onderzoek naar de geschiedenis van de (kinder-)psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg bij het Trimbos-instituut en het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht. In 2001 promoveerde zij aan de UvA op het proefschrift De psychohygiënsten. Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezondheid in Nederland, 1924-1970.
Sinds januari 2008 is zij directeur van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG), de grootste en oudste beroepsorganisatie voor professionele historici in Nederland. Zij is tevens managing editor van het door het KNHG uitgegeven wetenschappelijke A-tijdschrift BMGN – Low Countries Historical Review met impactfactor, dat in print en online in Open Access verschijnt en zowel Nederlandse als Engelse bijdragen publiceert.
Het KNHG vertegenwoordigt Nederland in International Committee of Historical Sciences (ICHS) en werkt nauw samen met het Huygens ING. Het belangrijkste samenwerkingsproject van KNHG en Huygens ING is de website Historici.nl. De site biedt naast actuele informatie en toegang tot een schat aan digitale bronnen en publicaties ook een digitaal platform voor online discussie en samenwerking. De site wordt mogelijk gemaakt door het KNHG en het Huygens ING maar is redactioneel onafhankelijk: redactie en de bezoekers van de site bepalen samen de inhoud. Leonie de Goei is tevens projectleider en hoofdredacteur van de site.
Voor een overzicht van andere activiteiten zie het KNHG-Jaarverslag over 2013.

Onderzoeks- en andere projecten:

Belangrijkste publicaties:

 • The International Relevance of Dutch History (Special Issue of BMGN – Low Countries Historical Review 125: 2-3; The Hague: Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, 2010. Klaas van Berkel & Leonie de Goei (eds.).
 • ‘Over opvoeding en psychiatrie, 1850-1960′ in: I. De Haan, W. Ten Have, J. Kennedy en PJ Knegtmans Het eenzame gelijk. Hervormers tussen droom en daad 1850-1950 (Amsterdam 2009) 205-220.
 • Kinderen van hun tijd. Zestig jaar kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland 1948-2008 (Assen 2008), met Timo Bolt.
 • De psychohygiënisten. Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezondheid in Nederland, 1924-1970 (proefschrift, Nijmegen 2001).

Publicaties

(selectie)

 • ‘De provinciale overheid en de organisatie van de voor- en nazorg in Gelderland, 1934-1964′ in: J. Vijselaar. L. de Goei, J. Vos, G. Blok en L. de Graaf, Van streek. Honderd jaar geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland (Utrecht 2007) 75-93.
 • ‘Van neurosekliniek naar therapeutische gemeenschap. Het Veluweland van G.W. Arendsen Hein, 1948-1977′ in: J. Vijselaar. L. de Goei, J. Vos, G. Blok en L. de Graaf, Van streek. Honderd jaar geestelijke gezondheidszorg in Zuid-West Gelderland (Utrecht 2007) 225-251.
 • ‘Te gek voor hier, te goed voor daar’. Geschiedenis van de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU), 1978-2004 (Utrecht 2006), met M. van der Hoorn.
 • Een bron van zorg en goede werken. Geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg in Noord-Holland-Noord (Nijmegen 2002), met C. Th. Bakker.
 • ‘Psychiatry and Society. The Dutch Mental Hygiene Movement, 1924-1960′ in: M. Gijswijt-Hofstra and R. Porter (eds), Cultures of Psychiatry and Mental Health Care in Postwar Britain and The Netherlands (Amsterdam/Atlanta 1998) 61-78.
 • ‘Curium. De ontstaansgeschiedenis van een kinderpsychiatrische kliniek, 1936-1955′ in: L. de Goei, S. van ‘t Hof en G. Hutschemaekers (red.), Curium 1955-1995. Bladzijden uit de geschiedenis van de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie (Utrecht 1995) 5-32.
 • Thuis opgenomen. Uit de geschiedenis van de sociale psychiatrie in Nederland (Utrecht 1994), met H. Bakker en J. Vijselaar
 • ‘Psychiatrie en de Tweede Wereldoorlog: een verkenning te Zeist’ in: G. Hutschemaekers en C. Hrachovec (red.), Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwleiders in het Christelijk Sanatorium te Zeist (Nijmegen 1993) 197-216.
 • ‘The history of Child Psychiatry in The Netherlands: the first generation of academic child psychiatrists (1930-1980)’ in: L. de Goei, J. Vijselaar (eds.), Proceedings of the 1st European Congress on the History of Psychiatry and Mental Health Care (Rotterdam 1993) 230-235.
 • In de kinderschoenen. Ontstaan en ontwikkeling van de universitaire kinderpsychiatrie in Nederland, 1936-1978 (Utrecht 1992).
 • ‘Lau Mazirel en de Woonwagenwet van 1968′ in: P. Hovens en R. Dahler (red.), Zigeuners in Nederland. Cultuur, geschiedenis en beleid (Nijmegen/Rijswijk 1988) 145-193.
 • Lau Mazirel. Woonwagenvolk (Amsterdam 1987).