Nederlands | English
 

Deel 2 van Acta van de Synode van Dordrecht verschenen

Het tweede deel van de Acta van de Synode van Dordrecht (1618-1619) is afgelopen 13 december gepresenteerd in het Auditorium van het Dordrechts Museum aan Mr. A.W. Kolff, de burgemeester van Dordrecht.

‘Dit boek zal je niet zo snel lezen, tenzij je voor langere tijd ingesneeuwd bent en je alle andere boeken al uit hebt,’ zei prof. Herman Selderhuis bij de overhandiging aan de burgemeester. Maar het is nu al onmisbaar voor iedereen die (internationaal) wetenschappelijk onderzoek wil doen naar de Synode van Dordrecht. Er bestond namelijk nog geen wetenschappelijke editie van de documenten die rondom de Synode destijds zijn verschenen. Wat opvallend is, wanneer je je realiseert wat de impact van de Synode was op het protestantisme wereldwijd.

Tijdens de boekpresentatie toonde prof. dr. Fred van Lieburg alle bekende afbeeldingen die tijdens de Dordtse synode gemaakt zijn. Dr. Joke Roelevink gaf een korte lezing over de invloed van de politieke gecommitteerden tijdens de Nationale Synode van Dordrecht. Zij betoogde dat de gematigde en positieve opstelling van de leerregels mede aan hen was te danken.

Het eerste deel dat in 2014 verscheen bevat de acta – het verslag – van de synode, de handelingen van de afgevaardigden van de Staten-Generaal en de instructies van deze regeringsvertegenwoordigers. Het tweede boek – waar 33 mensen aan werkten, waaronder Joke Roelevink – is officieel het derde boek. Het is het tweede deel van deel twee. Het eerste deel van het tweede deel was al klaar, toen onverwacht in Duitsland nog een stuk opdook dat bij het eerste deel hoorde. De verwachting is dat band 1 van deel 2 in het voorjaar van 2018 zal verschijnen. In de delen 2a en b staan onder andere de uitnodigingen aan de Nederlandse en buitenlandse delegaties, inclusief brieven aan regerende staatshoofden en hun reacties. Het nu verschijnende deel heeft vooral betrekking op de vroege handelingen van de synode, vóór de ontmoeting met de remonstranten.

De volledige editie verschijnt in zo’n 12 delen bij Vandenhoeck & Ruprecht GmbH en is een project van de Johannes a Lasco Bibliotheek in Emden (Duitsland) dat in samenwerking met enkele andere Europese instellingen, waaronder het Huygens ING, wordt uitgevoerd.