Nederlands | English
 

Peter de Bruijn

 • dr. Peter de Bruijn
 • Senior-onderzoeker
 • Afdeling Letterkunde
 • Specialisatie: moderne Nederlandse letterkunde; editiewetenschap
 • peter.de.bruijn@huygens.knaw.nl
 • 020-2246870

Biografie:

Peter de Bruijn studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een historisch-kritische uitgave van de gedichten van Gerrit Achterberg. Hij was onder meer bezorger van Willem Elsschots Volledig werk. Bij het Huygens ING is hij momenteel uitvoerder van het project ‘Onderzoek Manuscripten Anne Frank’, een samenwerkingsverband van het Huygens ING en de Anne Frank Stichting te Amsterdam. Dit project behelst een nieuw editiewetenschappelijk en historisch onderzoek naar de manuscripten van Anne Frank en richt zich op de ontwikkeling van Anne Frank als schrijfster en op de gebeurtenissen die zij beschrijft.

Onderzoeks- en andere projecten

Belangrijkste publicaties:

 • Willem Elsschot, Achter de Schermen. Elektronische editie, bezorgd door P. de Bruijn, Vincent Neyt en Dirk Van Hulle. Antwerpen/Den Haag, 2008.
 • Gerrit Achterberg, Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door P.G. de Bruijn. Deel 1: Teksten; Deel 2: Commentaar; Deel 3a-b: Apparaat. Den Haag 2000 (Monumenta Literaria Neerlandica XI, 1, XI, 2 en XI, 3a-b). Ook verschenen als dissertatie (Vrije Universiteit Amsterdam): De tegenwereld in stelling gebracht. Historisch-kritische uitgave van de gedichten van Gerrit Achterberg. Op basis hiervan verscheen de publieksuitgave Gerrit Achterberg, Alle gedichten. Bezorgd door P. de Bruijn, Edwin Lucas en Fabian R.W. Stolk. 2 delen. Amsterdam (Athenaeum – Polak & van Gennep), 2005.
 • Willem Elsschot, Volledig werk. Bezorgd door P. de Bruijn m.m.v. Wieneke ’t Hoen en Lily Hunter. 11 delen. Amsterdam (Athenaeum – Polak & van Gennep), 2001-2006. Op basis hiervan verscheen de publieksuitgave Willem Elsschot, Verzameld werk. Bezorgd door P. de Bruijn, met illustraties van Peter van Hugten. Amsterdam (Athenaeum – Polak & van Gennep), 2005 (Gouden Reeks), 2007 (paperback).

Publicaties

 • Bruijn, P.G. de (2013). ‘Een puntkomma bij Elsschot?’ Op: Textualscholarship.nl. In gewijzigde vorm ook in: Achter de Schermen 15 (2013), nr. 3-4, p. 28-30.
 • Bruijn, P.G. de, Gielkens, J.A.W., Bostoen, K.J.S. & Verbij-Schillings, J. (2013). ‘Kruyskamp-prijs 2012: advies van de commissie van voordracht’. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 2012. Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, p. 168-170.
 • Bruijn, P.G. de (2013). ‘De charme van een onhandig oermanuscript’. Op: Textualscholarship.nl.
 • Bruijn, P.G. de (2013). Tekstbezorging en verantwoording van: Jan Siebelink, Daniël in de vallei. Amsterdam: De Bezige Bij (Oerboek-reeks).
 • Bruijn, P.G. de, Kets-Vree, A. & Vanhoutte, E. (Eds.). (2012). Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde: Themanummer ‘Commentaar!’. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
 • Bruijn, P.G. de (2011). ‘Commotie rond “hertaling” Huckleberry Finn’. Op: Textualscholarship.nl.
 • Bruijn, P.G. de (2011). ‘Een poëtisch apothekerspraatje’. Op: Textualscholarship.nl
 • Bruijn, P.G. de (2011). ‘Verboden voor Garmt Stuivelingen!’ Op: Textualscholarship.nl.
 • Bruijn, P.G. de (2011). ‘Zuurvrij’. Op: Textualscholarship.nl.
 • P. de Bruijn, ‘Verboden voor Garmt-Stuivelingen!’. Op: www.textualscholarship.nl [= Platform Teksteditie. Den Haag/Gent: Huygens Instituut/Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie], 2011.
 • Bruijn, P.G. de, Vanhoutte, E. & Raemdonck, B. Van (Eds.). (2010). Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde: Themanummer ‘Trends en thema’s in de editiewetenschap’. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
 • Bruijn, P.G. de (2010). ‘Vergeetboek’. Op: Textualscholarship.nl.
 • Bruijn, P.G. de (2010). ‘Tussen droom en daad’. Op: Textualscholarship.nl.
 • P. de Bruijn, Edward Vanhoutte & Bert van Raemdonck (eds.), Trends en thema’s in de editiewetenschap (Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde). Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2010.
 • Willem Elsschot, Het Dwaallicht. Bezorgd en toegelicht door P. de Bruijn. Met stadswandeling van Eric Rinckhout. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2010.
 • Willem Elsschot, Lijmen/Het Been. Bezorgd en toegelicht door P. de Bruijn. Vierde druk. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep. Athenaeum, 2010.Willem Elsschot, Villa des Roses. Bezorgd en toegelicht door P. de Bruijn. Vierde druk. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep. Athenaeum,2010.
 • P. de Bruijn, ‘Commotie rond “hertaling” Huckleberry Finn.’ Op: www.textualscholarship.nl [= Platform Teksteditie. Den Haag/Gent: Huygens Instituut/Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie], 2010.
 • P. de Bruijn,‘Tussen droom en daad’. Op: www.textualscholarship.nl [= Platform Teksteditie. Den Haag/Gent: Huygens Instituut/Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie, rubriek ‘Manuscript van de maand’ (mei)], 2010.
 • P. de Bruijn, ‘Vergeetboek’. Op: www.textualscholarship.nl [= Platform Teksteditie. Den Haag/Gent: Huygens Instituut/Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie, rubriek ‘Manuscript van de maand’ (december)], 2010.
 • P. de Bruijn, ‘Zuurvrij’. Op: www.textualscholarship.nl [= Platform Teksteditie. Den Haag/Gent: Huygens Instituut/Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie], 2010.
 • P. de Bruijn, Alfons De Ridder in Rotterdam of de geboorte van Willem Elsschot. Antwerpen, 2009 (W.E.G.-cahiers nr 8).
 • P. de Bruijn, ‘Georges Kelner: schoonzoon, bewonderaar én bibliofiel’ [inleiding bij Willem Elsschot, Gedichten]. Kalmthout: Willem Elsschot Genootschap, 2009.
 • P. de Bruijn, ‘Kan een dichter ook rijmen?’ Op: www.textualscholarship.nl [= Platform Teksteditie. Den Haag/Gent: Huygens Instituut/Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie], 2009.
 • P. de Bruijn, Alfons De Ridder in Rotterdam of De geboorte van Willem Elsschot (W.E.G.-cahier,8). Antwerpen: Willem Elsschot Genootschap, 2009.
 • Willem Elsschot, Achter de Schermen. Elektronische editie, bezorgd door P. de Bruijn, Vincent Neyt en Dirk Van Hulle. Antwerpen/Den Haag, 2008.
 • P. de Bruijn, ‘Achter de schermen.’ Gepubliceerde tekst van een lezing bij de demonstratie van de elektronische editie van Willem Elsschot, Achter de Schermen. In: Bericht aan de Vrienden van de Jan Campert-stichting 24 (2008), p. 53-64.
 • P. de Bruijn, ‘“De mooiste oogen van de wereld”. Willem Elsschot en Georgette Hagedoorn.’ In: De Parelduiker 13 (2008), afl. 3, p. 2-31.
 • P. de Bruijn, ‘Bladzijden als verwoeste weefsels.’ Tekstverantwoording en editie van: Mensje van Keulen, De schriften wachten. Oerboek. Samenstelling en redactie L. Kuitert en M. Rotenstreich. Amsterdam/Antwerpen, 2008, p. 69-99.
 • Willem Elsschot, Kaas. Toegelicht door P. de Bruijn, met een nawoord van Arnon Grunberg. Amsterdam, 2008 (Perpetua-reeks).
 • Willem Elsschot, Ik dank u allen zeer. Toespraken. Samengesteld en toegelicht door P. de Bruijn. [Breda], 2007.
 • P. de Bruijn, ‘Een buitenman in de stad.’ [Toespraak bij de aanbieding van Gerrit Achterberg, Alle gedichten aan burgemeester Wim Deetman, op 26 november 2005 te Den Haag.] In: Jaarboek Gerrit Achterberg 6. Utrecht, 2006, p. 103-107.
 • P. de Bruijn, ‘“Cast off the names that others had applied”. On the poet Gerrit Achterberg.’ In: The Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlands 14 (2006), p. 238-246.
 • Willem Elsschot, Nagelaten werk. Bezorgd door P. de Bruijn m.m.v. W. ’t Hoen. Amsterdam, 2006. Volledig werk, deel 11.
 • P. de Bruijn en Yves T’Sjoen, ‘Dit overblijfsel van terzijde gelegde teksten. ’ Tekstverantwoording en editie van: Jeroen Brouwers, In het midden van de reis door mijn leven. Oerboek. Samenstelling en redactie L. Kuitert en M. Rotenstreich. Amsterdam/Antwerpen, 2006, p. 103-152.
 • Willem Elsschot, Verzameld werk. Bezorgd door P. de Bruijn. Amsterdam, 2005 (Gouden Reeks).
 • Gerrit Achterberg, Alle gedichten. Bezorgd door P. de Bruijn, E. Lucas en F.R.W. Stolk. Amsterdam, 2005.
 • Willem Elsschot, Het Dwaallicht. Bezorgd door P. de Bruijn m.m.v. W. ’t Hoen en L. Hunter. Amsterdam, 2004. Volledig werk, deel 9.
 • Willem Elsschot, Verzen. Bezorgd door P. de Bruijn m.m.v. W. ’t Hoen en L. Hunter. Amsterdam, 2004. Volledig werk, deel 10.
 • P. de Bruijn, Twist met ons, twist niet met mate. Woubrugge, 2003.Willem Elsschot, Kaas. Bezorgd door P. de Bruijn m.m.v. W. ’t Hoen en L. Hunter. Amsterdam, 2003. Volledig werk, deel 5.
 • Willem Elsschot, Tsjip/De Leeuwentemmer. Bezorgd door P. de Bruijn m.m.v. W. ’t Hoen en L. Hunter. Amsterdam, 2003. Volledig werk, deel 6.
 • P. De Bruijn, ‘Aardige misverstanden voor litteratuur-historici. De wonderbaarlijke geboorte van Elsschots Kaas te Antwerpen.’ In: Zuurvrij nr. 4 (juni 2003), p. 34-39. In gewijzigde vorm ook in: Achter de schermen 5 (2003), afl. 2 (september), p. 1-3 o.d.t. ‘De wonderbaarlijke geboorte van Kaas en Tsjip.’
 • Willem Elsschot, Pensioen. Bezorgd door P. de Bruijn m.m.v. W. ’t Hoen en L. Hunter. Amsterdam, 2003. Volledig werk, deel 7.
 • Willem Elsschot, Het Tankschip. Bezorgd door P. de Bruijn m.m.v. W. ’t Hoen en L. Hunter. Amsterdam, 2003. Volledig werk, deel 8.
 • P. de Bruijn, ‘[Recensie van A. Hilgersom (ed.), Geld verdienen zal ik er nooit aan. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954 (Den Haag, 1999)].’ In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 118 (2002), afl. 1, Web 27-29.
 • P. de Bruijn, ‘“Het is galeienwerk”. Het Tankschip en de nieuwe uitgave van Elsschots Volledig werk.’ In: Achter de schermen 3 (2001-2002), nr. 3-4 (januari 2002), p. 1-5.
 • P. de Bruijn, ‘Dancing around the Grave. A History of Historical-Critical Editing in the Netherlands. In: Perspectives of Scolarly Editing/Perspektiven der Textedition. Red. B. Plachta/H.T.M. van Vliet. Berlijn, 2002, p. 113-124.
 • P. de Bruijn/F.R.W. Stolk, ‘Bewijzen uit het ongerijmde. Over twee apocriefe gedichten.’ In: Jaarboek Gerrit Achterberg 2. Utrecht, 2002, p. 113-126. In gewijzigde en verkorte vorm ook in: Awater nr. 2 (augustus 2002), p. 21 o.d.t. ‘Het schijnt verleden week te Amersfoort’.
 • Willem Elsschot, De Verlossing. Bezorgd door P. de Bruijn m.m.v. W. ’t Hoen en L. Hunter. Amsterdam, 2002. Volledig werk, deel 3.
 • Willem Elsschot, Lijmen/Het Been. Bezorgd door P. de Bruijn m.m.v. W. ’t Hoen. Amsterdam, 2002. Volledig werk, deel 4.
 • P. de Bruijn, ‘“De eerste brug volgens het nieuwe systeem’ oftewel: een nieuwe evolutie in de editiewetenschap? Naar aanleiding van de “elektronisch-kritische editie” van Stijn Streuvels’ De teleurgang van den Waterhoek’. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 117 (2001), p. 59-72.
 • P. de Bruijn/F. Stolk, Aan het bestaande tegenstrijdig. Woubrugge, 2001.
 • P. de Bruijn, ‘Inleiding.’ In: Jaarboek Gerrit Achterberg 1. Utrecht, 2001, p. 7-16.
 • P. de Bruijn, ‘Achter het masker van het gedicht.’ In: Jaarboek Gerrit Achterberg 1. Utrecht, 2001, p. 67-72.
 • Willem Elsschot, Villa des Roses. Bezorgd door P. de Bruijn m.m.v. W. ’t Hoen. Amsterdam, 2001. Volledig werk, deel 1.
 • Willem Elsschot, Een Ontgoocheling. Bezorgd door P. de Bruijn m.m.v. W. ’t Hoen en L. Hunter. Amsterdam, 2001. Volledig werk, deel 2.
 • P. de Bruijn, ‘“Nu is Boorman voor ons gered”. Onbekende brieven van Menno ter Braak.’ In: De parelduiker 6 (2001), nr. 4-5, p. 55-67.
 • P.G. de Bruijn, De tegenwereld in stelling gebracht. Historisch-kritische uitgave van de gedichten van Gerrit Achterberg. 3 dln (4 bdn). Diss. VU Amsterdam, 2000. Ook verschenen als handelseditie: Gerrit Achterberg, Gedichten. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door P.G. de Bruijn. Deel 1: Teksten; Deel 2: Commentaar; Deel 3a-b: Apparaat. Den Haag 2000 (Monumenta Literaria Neerlandica XI, 1, XI, 2 en XI, 3a-b).
 • P. de Bruijn, ‘Het cyclotron van Gerrit Achterberg’. In: E. Vanhoutte en D. van Hulle (red.), In het klad. Tekstgenetische studies. Antwerpen 1999, p. 37-54.Gerrit Achterberg, De zaterdag staat nog helemaal open. [Verantw. door P.G. de Bruijn]. Woubrugge 1999.
 • P.G. de Bruijn, ‘“Zwischen Biographismus und Biographobie”: die historisch-kritische Ausgabe der Gedichte Gerrit Achterbergs (1905-1962)’. In: Editio. Beiheft 13 (1999), p. 307-314.
 • P.G. de Bruijn, ‘[Recensie van C. D’Haen, Het schrijverke (Gent, 1997)].’ In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 115 (1999), p. 93-94.
 • P. de Bruijn, ‘[Recensie van A. de Vos, Gezelles ‘Gouden eeuw’. De Zuidnederlandse zeventiende-eeuwse literatuur in het werk van Guido Gezelle (Leuven, 1997)].’ In: Nederlandse letterkunde 4 (1999), p. 265-268.
 • P. de Bruijn, ‘Editiewetenschap in ontwikkeling. Recente literaire uitgaven in Nederland.’ In: E. Vanhoutte/D. Van Hulle (red.), Editiewetenschap <!–in de praktijk–>. Gent, 1998, p. 37-50.
 • P. de Bruijn/A. Kets-Vree, ‘Produktion und Kontext. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition vom 4.-7. März 1998 in Den Haag.’ In: Editio 12 (1998), p. 161-164.
 • P. de Bruijn, ‘De wilde jacht op Het Bureau’. In: De parelduiker 2 (1997), nr. 3, p. 67-70.
 • Gerrit Achterberg, Drie jeugdgedichten. [Verantw. door P.G. de Bruijn]. Woubrugge 1996.
 • P.G. de Bruijn, ‘“Mijn gedichten zijn niet zo voor de openbaarheid”: over de publikatiegeschiedenis van Achterbergs werk.’ In: F.E. van Wijk [red.] De Gerrit Achterberg-collectie van de Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer. Amsterdam 1996.
 • P.G. de Bruijn, Achterberg compleet? Over de historisch-kritische Achterberg-editie.In: Achterbergkroniek 14 (1995), nr. 1, p. 30-44.
 • P.G. de Bruijn, ‘[Recensie van J. van Iseghem, Guido Gezelles Vlaemsche Dichtoefeningen (1858). Een benadering van de dichter en het werk (Gent, 1993) en dez., Kroniek van de jonge Gezelle (1854-1858) (Tielt, 1993)].’ In: De nieuwe taalgids 88 (1995), p. 78-82.
 • P. de Bruijn en L. Jansen, ‘Eén stap vooruit, twee stappen achteruit. Gezelles Verzameld dichtwerk door J. Boets.’ In: De nieuwe taalgids 86 (1993), p. 328-339.
 • P. de Bruijn, ‘[Recensie van B. De Leeuw e.a. (ed.), De briefwisseling van Guido Gezelle met de Engelsen 1854-1899 (Gent, 1991)]’. In: Literatuur 10 (1993), p. 50-53.
 • P. de Bruijn,”Zijn maniere van werken uiteen doen”. Naar aanleiding van “De donderroe”’. In: Gezelliana 4 (1992), nr. 2, p. 34-45.
 • P.G. de Bruijn (ed.), Guido Gezelles handschriften uit het Engels klooster te Brugge. Antwerpen, 1991. Teksten en studiën uitgegeven door het Centrum voor Gezellestudie, nr. 9.
 • P.G. de Bruijn, ‘[Recensie van M. van der Plas, Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899) (Tielt, 1990)].’ In: De nieuwe taalgids 84 (1991), p. 343-349.