Nederlands | English
 

De patroontas van ‘t Vliegend Hart

Het Huygens ING ontwikkelde in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum, Het Scheepvaartmuseum en het Zuiderzeemuseum een pilot waarin data over museale objecten werden verknoopt met gegevens uit historische datasets door middel van Linked Open Data. Doel van de pilot was om de meerwaarde te tonen van het verbinden van data uit diverse historische en archeologische bronnen. Voor onderzoekers en genealogen levert deze methode nieuwe onderzoeksmogelijkheden op, terwijl musea contextinformatie verkrijgen over hun collecties en het brede publiek kan ervaren welke verbanden er bestaan tussen archeologische vondsten en de opvarenden van een bepaald schip. Het thema van de pilot is de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Op het symposium van het Maritiem Portal en de NMGN op 23 november 2018 zijn de resultaten van de pilot getoond in een demo.

Dankzij de pilot kunnen we nu in de demo u laten zien hoe de geschiedenis van het VOC-schip ‘t Vliegend Hart zich ontvouwt na een bijzondere vondst. Begin jaren tachtig vonden duikers voor de kust van Zeeland een patroontas uit de 18de eeuw, met daarin twaalf buizen voor patronen van musketten. Door dit museale object te knopen aan de gegevens uit allerlei historische datasets ontstaat een prachtig verhaal over de avonturen van het schip en haar bemanning.

De demo kunt u hier terug zien.